Medisch

Medische Vertaling

Trusted Translationsis een expert in een groot aantal medische vertaalgebieden, van anesthesie en diergeneeskunde tot farmaceutische vertalingen. Wij besteden de nodige zorg aan het vertalen, proeflezen en redigeren van uw medische documenten om te garanderen dat iedere vertaling die wij leveren voldoet aan de strenge normen van deze sector.

Onze medische vertalers hebben academische titels, certificaten, accreditaties en hebben hogere opleidingen in hun vakgebied afgerond. De Medische vertaling van medische documenten kunnen niet worden toevertrouwd aan iemand slechts twee talen. Je hebt professionele vertalers nodig met de vereiste branchespecifieke kennis.

Medische Vertalingen

Onze vakgebieden in medische vertalingen zijn:

 • Medische Documenten van Zorginstellingen:

  Dit omvat deskundige vertalingen met de volgende information:klinische studierapporten, algemene regelgevende documenten en wetgeving, gezondheidsgerelateerde handleidingen en octrooiaanvragen, ontslagdocumenten voor ziekenhuizen, verzekeringsclaims, manuscripten, marketingmateriaal, medische grafieken en rapporten, handleidingen voor medische apparatuur, medische gerelateerde software, patiëntgegevens en geschiedenis van patiënten, productspecificaties, wetenschappelijke en witboeken, enz.

 • Vertaling van Documenten voor Medische Apparatuur, Instrumenten, Hulpmiddelen en Levering:

  Of er nu naar het Engels, Spaans of elke andere taal vertaald moet worden, Trusted Translationsvertaalt de volgende informatie: productbeschrijving en specificatiebladen, folders, catalogi, offline, CD‘s en online marketingmateriaal. Onze teams hebben vooral ruime ervaring met het vertalen van teksten die gerelateerd zijn aan: ambulante hulpmiddelen, anesthesie-units, artroscopische apparatuur, autotransfusie-units, batterijopladers, hartuitgangseenheden, bloedsomloopassistentie-units, colostomiebenodigdheden, krukken, diabetische apparatuur, diagnostische apparatuur, elektrische ziekenhuisbedden, elektronische irrigatie/dioxidatiesystemen, elektrochirurgische apparatuur, handstukken, hoortoestellen, hemodialyse-units, liften, implanteerbare hartpacemakers, infuuspompen, intermitterende lasers, borstkankerproducten, mobiele / draagbare apparatuur, neurochirurgische apparatuur, orthopedische hulpstukken, zuurstofconcentratoren, patiëntenkamerapparatuur, pediatrische apparatuur, perifere compressies, positieve luchtwegdrukeenheden, revalidatieapparatuur, ademhalingsrevalidatieproducten, rookafzuigsystemen,
  trapliften, stereotactische systemen, stethoscopen, afzuigautomaten, chirurgische pompen, chirurgische instrumenten, thermische verdunning, wc-apparatuur, looprekken en mobiliteitshulpmiddelen zoals oprijplaten, scooters en rolstoelen.

 • Vertaling van Documenten Gerelateerd aan de Farmacie:

  Wij beschikken over teams van experts die productbeschrijvingen en specificatiebladen, folders, CD‘s, websites, catalogi en ander marketingmateriaal vertalen als ze verband houden met het volgende: antilichamen, geneesmiddelen tegen anticonceptie, anti-infectiemiddelen, antivirale geneesmiddelen, geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel, geneesmiddelen voor het autonome zenuwstelsel, biomaterialen, biofarmaceutica, cardiovasculaire geneesmiddelen, geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel, chemische stoffen, geneesmiddelen voor chemotherapie, coatingsystemen, gastro-intestinale systeemgeneesmiddelen, hormonen en hormoonantagonisten, anorganische chemische stoffen, geneesmiddelen voor het ademhalingssysteem, testen, enz.

 • Bedrijfsliteratuur met Betrekking tot Medische Apparatuur, Toeleveranciers:

  Of er nu naar het Engels, het Spaans of welke andere taal dan ook vertaald moet worden,Trusted Translationsvertaalt uw medische en gezondheidsgerelateerde materialen waaronder: folders, catalogi, marketingmaterialen, specificatiebladen, jaarverslagen, SEC-rappporten, merkinformatie, statuten en andere bedrijfsdocumenten met betrekking tot uw medische, tandheelkundige en farmaceutische instrumenten en benodigdheden voor de Verenigde Staten, Europa, het Caraïbisch gebied en de Latijns-Amerikaanse landen.

 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996):

  De Privacyregels vereisen dat gezondheidsplannen, een meerderheid van de zorgverleners en uitwisselingscentra voor gezondheidszorg zich aan deze normen houden. Het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken ( HHS) ziet toe op de naleving van de regels met betrekken tot de HIPAA. Deze regels kunnen vragen om de vertaling van bepaalde medische documentatie. Trusted Translationsis uw oplossing voor deze vertaalbehoeften die betrekking hebben op HIPPA.

Medische Vertalerteams

Al onze medische vertalers hebben toegang tot vertaalgeheugens, eigen woordenboeken en branchespecifieke benamingen, wat garandeert dat iedere vertaling zelfs bij de grootste projecten zowel nauwkeurig als consistent is.

Alle vertalers vanTrusted Translations zijn gebonden aan een commerciële geheimhoudingsplicht en een zakelijke geheimhoudingsovereenkomst.
Trusted Translationsneemt kwesties betreffende vertrouwelijkheid en beveiliging zeer serieus. Alle vertalingen blijven vertrouwelijk.