Bewerking en Beoordeling

Geredigeerde en bewerkte documenten van andere partijen

Trusted Translations is gewend te werken met tekst die door andere bronnen is vertaald om voor een hogere kwaliteit van het eindproduct te zorgen. Of u nu een ander bureau, een interne medewerker of gewoon een vriend hebt gebruikt, wij zullen u voorzien van de diensten voor redigeren en bewerken die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat u de meest nauwkeurige, consistente, betrouwbare en grammaticaal zuivere vertaling heeft. Het kan het hele verschil uitmaken, niet alleen in het overbrengen van de juiste boodschap, maar ook in het behouden van uw imago.

Bewerkingsdiensten

Bewerken is een dienst verleend door Trusted Translations en wordt gebruikt om problemen met eerder vertaald materiaal te controleren en op te lossen. Of u nu uw vertaalde tekst wilt controleren of niet tevreden bent met de originele vertaling, Trusted Translations heeft deskundige editors klaarstaan om uw documentatie te controleren.

We kunnen nieuwe inputs of overwegingen nemen (zoals een nieuwe doelmarkt) en de tekst bewerken om deze aan te passen voor een bepaalde lokale markt. Trusted Translations zal de documentatie grondig beoordelen op nauwkeurigheid, stijl, interpunctie, potentiële culturele controversen, consistentie, grammatica, leesbaarheid, etc. Onze bewerkingsdiensten zijn ontworpen om onze klant bij elke stap van een project te helpen. We gaan er ook mee akkoord om samen te werken en te coördineren met andere instanties om ervoor te zorgen dat u het meest nauwkeurige en betrouwbare eindproduct krijgt.

Neem niet het risico om een document te publiceren dat mogelijk niet klaar en geverifieerd is als 100% nauwkeurig. Tekst opnieuw moeten afdrukken, publiceren en weer distribueren is duur en kan uw imago in uw doelmarkt schaden, om nog maar te zwijgen over de tijdverspilling tijdens het proces hiervan.

Trusted Translations biedt u die extra zekerheid die u nodig heeft voordat u de knop “Afdrukken” indrukt.

Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?

Redigeren diensten

Bij Trusted Translations bieden we de meest uitgebreide diensten voor redigeren aan die er zijn. Zorgvuldige controle van de samenhang van toon en inhoud vormt de essentie van onze dienst voor redigeren.

Onze dienst voor redigeren omvat de analyse van inhoud, organisatie, samenhang, toon en tekststijl. We controleren ook dubbel op fouten in spelling, grammatica, interpunctie en hoofdletters.

Redigeren verschilt van bewerken omdat hierbij uw document moet worden doorgelezen om te zorgen voor een correcte interpunctie, grammatica, spelling en basisstijl.

Een ander belangrijk onderscheid is dat bij het redigeren alleen de doelversie van de documentatie wordt gebruikt. Natuurlijk zullen we bij het zien van iets dat mogelijk niet correct is, deze onder uw aandacht brengen samen met de andere wijzigingen. Bewerkingsdiensten zijn intenser en omvatten een grondiger beoordeling van vertaalde tekst evenals de bronbestanden.