CAT Tools

CAT Tools en Vertaalgeheugens

Een CAT-tool slaat vertaaleenheden (TU’s) op in een vertaalgeheugen (TM). De vertaling van elk segment wordt samen met de brontekst opgeslagen. Een CAT-tool presenteert de segmenten op een geschikte manier aan de linguïst om het vertaalproces gemakkelijker en sneller te maken.

Vertaalgeheugens zijn, eenvoudigweg, een databasebestand of een set bestanden. Zij hebben een software-interface nodig om gebruikt en aangepast te worden. Deze software wordt in de branche vaak aangeduid als een CAT (computerondersteunde vertaling) hulpmiddel en kan een standalone softwareprogramma of een webgebaseerde toepassing zijn. CAT-hulpmiddelen mogen niet worden verward met algemene machines voor automatische vertaling.

CAT-programma’s stellen menselijke vertalers in staat om gebruik te maken van de goedgekeurde kwaliteitsvertalingen uit het verleden in een omgeving die snelle en gemakkelijke toegang tot vertaalgeheugens mogelijk maakt. CAT-hulpmiddelen bieden ook een middel om op oudere vertaalgeheugens voort te bouwen of nieuwe geheugens te creëren door middel van correcties of de vertaling van nieuwe segmenten. Trusted Translations maakt gebruik van CAT-hulpmiddelen en vertaalgeheugens om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen.

CAT hulpmiddelen en Herhalingen

Er zijn verschillende sleutelbegrippen die gebruikt worden in verband met vertaalgeheugens. Enkele meer gangbare termen zijn: Volledige overeenkomsten, Repetities, Bijna overeenkomsten en Geen Overeenkomsten. Wanneer een vertaler het vertaalgeheugen toepast op nieuwe inhoud, zijn er verschillende mogelijke uitkomsten. Een mogelijke uitkomst is een “Geen Overeenkomsten”, wat simpelweg betekent dat er geen overeenkomende segmenten in het geheugen zijn. Deze zinsnede moet door een deskundige menselijke vertaler vanuit niets worden vertaald. Een ander resultaat is een “Volledige Overeenkomst” (d.w.z. “100 procent” overeenkomst), wat voorspelbaar betekent dat er een zin (of segment) in de nieuwe tekst voorkomt die identiek is aan een reeds vertaalde zin die in het vertaalgeheugen is opgeslagen. In dit geval moet de vertaler controleren of het segment correct wordt gebruikt binnen de context van de nieuwe vertaling en moet hij eenvoudigweg goedkeuren als het correct is. Tot slot kunt u een zogenaamde “Bijna Overeenkomst” hebben, dat is wanneer een zin of segment in de nieuwe inhoud die vergelijkbaar is met, maar niet identiek aan, een segment dat in het vertaalgeheugen is opgeslagen. De menselijke vertaler moet in alle gevallen de resultaten beoordelen om te controleren of ze correct zijn of om ze aan te passen om de zinsnede nauwkeurig te vertalen.

Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?

Vertaalgeheugens en Terminologie

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen een vertaalgeheugen en een terminologiehulpmiddel. Vertaalgeheugens bestaan uit segmenten of vertaaleenheden. Segmenten zijn meestal een brok (of een reeks) van woorden die deel kunnen uitmaken van een zin of een volledige zin. Een terminologiehulpmiddel bestaat er echter in een databank te gebruiken met minder woorden die zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden of nog langere idiomatische uitdrukkingen voorstellen, die op een bepaalde manier moeten worden vertaald, afhankelijk van de context.

Ter illustratie, “de kat is bruin” zal waarschijnlijk worden opgepikt als segment dat na vertaling deel zou gaan uitmaken van het vertaalgeheugen. In combinatie kunt u ook een terminologiehulpmiddel gebruiken die “kat” identificeert als een term van kunst die op een bepaalde manier vertaald moet worden in een bepaalde inhoud. Terminologiehulpmiddelen helpen vooral om de kwaliteit en consistentie te verbeteren en worden niet gebruikt om de kosten te verlagen. Bovendien kunnen zij het vertaalproces versnellen door snel te verwijzen naar een reeks vooraf vertaalde termen die normaal gesproken onderzoek vereisen. Terwijl zij een divers aantal vertaalhulpmiddelen zijn, worden zij vaak samen gebruikt om de algemene kwaliteit van een middelgroot tot groot vertaalproject te verbeteren.