Apparatuur simultaan tolken

Afhankelijk van de fysieke omgeving en het vertrouwelijke karakter van de informatie worden verschillende technologieën gebruikt.

Er zijn twee belangrijke technologieën voor simultaan tolken – FM / RF en IR. FM (of RF genoemd voor radiofrequentie apparatuur) is een technologie vergelijkbaar met die van radiostations en kan grote afstanden afleggen en muren doordringen. IR (of infrarood) wordt normaal gebruikt in kleinere omgevingen binnenshuis voor veiligere communicatie die minder storingsgevoelig is. IR vereist normaal gesproken elkaar “kunnen zien” in een rechtelijn.

Trusted Translations werkt samen met uw team om de beste technologie voor uw interpretatiebehoeften te ontwikkelen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de juiste technologie.

Wist je dat?

Arabic Translators

One of the core benefits of having a translation provider with over 15 years of experience is their access to the top translators in the industry. Each Arabic translator is tested and evaluated constantly to ensure consistent and high-quality results on every project.

We understand the nuances involved with Arabic translations and select each Arabic translator depending on your specific subject matter and target audience. It is important to recognize the different dialects within the Arabic language and gauge which Arabic translator best suits your needs.

Our internal proprietary ranking system and database ensure we only use highly qualified and reliable Arabic translators for each project. We also evaluate their optimal working hours to be able to staff them at the times of peak performance and in a way that maximizes the quality and speeds up the turnaround times.

Each Arabic translator resource is tested in the different steps of the translation process.Some translators have a more developed skill in edition and proofreading while others excel in the first step of the translation process. In all cases, we classify each Arabic translator by industry expertise so as to be able to staff correctly your translation based on the underlying subject matter.