Zeer grote vertalingen

De aanmaak van de woordenlijst wordt beheer door de contentmanager, die ook verantwoordelijk is voor het aanmaken van deze verwijzingstool, hem verspreiden binnen het team/de teams en deze bijhouden.

Als de woordenlijst door de klant is goedgekeurd, dan stuurt de projectmanager de tekst, de woordenlijst en eventuele speciale opmerkingen naar de gespecialiseerde juridische vertaler(s).

Nadat de vertaling is uitgevoerd, worden de materialen doorgestuurd naar de projectmanager voor controle. Vervolgens worden ze naar het redactieteam doorgestuurd voor een grondige controle. De redacteur(s) vergelijken de vertaalde tekst per segment met de oorspronkelijke tekst, om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en correct is, met de juiste toepassing van grammaticaregels, spelling, zinsbouw, terminologie en stijl.

Zodra de projectmanager de wijzigingen van de redacteur(s) heeft bekeken, zal hij/zij de tekst naar de contentmanager doorsturen. De contentmanager, die tweetalig is en bekend met de bron- en doeltaal voor dat project én expert is in het onderwerp, zal zich met name richten op het controleren van de terminologie. Hij/zij controleert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de vertaling, maar bevestigt ook dat er geen fouten meer in de grammatica of spelling zitten.

Na deze laatste controle door de contentmanager wordt de vertaling voor een laatste kwaliteitscontrole teruggestuurd naar de projectmanager. De projectmanager bekijkt de uiteindelijke vertaling en de bijgewerkte woordenlijst en stuurt de bestanden daarna door naar de accountmanager, met goedkeuring voor levering van het project.

Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?

Geschatte output en levertijden

Zoals u eerder hebt kunnen lezen op onze pagina met Vertaaltarieven, spelen ook de eisen rondom levertijd een rol bij het bepalen van de prijs. De reguliere levertijden, waarbij we tijd genoeg krijgen om alles op te zetten, vindt u hieronder, op basis van het totale aantal woorden. Deze snelle levertijden kunnen ook worden beïnvloed door eventuele tijdverschillen tussen de locatie van onze vertaler voor bepaalde specifieke taalcombinaties (bijv. Aziatische of Oosterse talen):

Tussen de 0 en 10.000 woorden:
1 dag
Tussen de 10.000 en 100.000 woorden:
5 dagen
Tussen de 100.000 en 200.000 woorden:
7 dagen
Tussen de 200,000 en 500.000 woorden:
10 dagen
Tussen de 500.000 en 1.000.000 woorden:
15 dagen
Tussen de 1.000.000 en 2.000.000 woorden:
30 dagen
Tussen de 2.000.000 en 5.000.000 woorden:
45-60 dagen
Meer dan 5.000.000 woorden:
in overleg met de klant

Kwaliteit grote vertaalprojecten

Ons strenge en uitgebreide controleproces zorgt voor nauwkeurigheid, consistentie en geschiktheid van de vertaalde materialen. Het overtreft alle internationale standaarden, waaronder ISO 9001:2000. Trusted Translations certificeert desgewenst elke vertaling als ISO-compliant, in overeenstemming met de internationale standaard regels en wetgeving.