Thuis

Meer dan 10.000 bedrijven en entiteiten wereldwijd van professionele taaldiensten voorzien

Trusted Translations is een gevestigde leider in hoogwaardige taaloplossingen en de voorkeurskeuze van Fortune 500-bedrijven, top overheidsinstanties en kleine tot middelgrote organisaties wereldwijd.

Rated 4.9/5 by more than 2,000 verified reviews

4.9 Stars - Based on 488 User Reviews

Professional Document Translation

Our fast and accurate translations can fulfill any of your professional needs.

Trusted Industry Expertise

Take a look at the industries we serve on a regular basis and learn how we can help you increase the quality of your translations while also minding your budget.

One-Click Live Interpretation

Learn about our live interpretation services including face-to-face, video conferencing and over-the-phone (OTP) interpretation modes.

Media, Formatting, AI and Technology

Find out about our programming expertise for more involved language projects including the use of the latest language technology and our AI neural language networks.

From simple to complex, we can provide a solution.

Trusted Translations first obtained the ISO 9001 quality certification for its translation and interpretation services in 2012 with successful independent quality audits every year to present date.With the emergence of new quality standards geared towards translation services, Trusted Translations received in parallel certification of ISO 17100:2015 for Translation Services Core Processes.Trusted Translations’ focus on technology, new platforms and innovation led it to receive independent certification of ISO 18587:2017 for Post-Editing of Machine Translation Output.

Wist je dat?

We are a global language community with services tailored to your local needs.

We have spent the last 20 years building a network of language experts located in every corner of the globe. With this network, we seek to provide services tailored to your needs and target audience. This includes adaptations to specific formatting and programming as well as localized language services for a specific market.

Global Reach and Expertise

As an industry leader, we have the ability to leverage the best resources across the globe using the latest in language technology and human innovation.

Instant Live Interpretations

Proven Results Locally

We understand you have specific language needs to reach particular local audiences. Our team have the experience to use the right resources and technology to accomplish your language objectives.

Meet your requirements

Learn from Our Industry Experts

Advice and tips directly from some of our top experts in the language industry

Beoordeeld met 4,9/5 door meer dan 2.000 geverifieerde recensies

4.9 Stars - Based on 488 User Reviews

Professionele documentvertaling

Onze snelle en nauwkeurige vertalingen kunnen aan al uw professionele behoeften voldoen.

Vertrouwde branche-expertise

Bekijk de sectoren die we regelmatig bedienen en ontdek hoe we u kunnen helpen de kwaliteit van uw vertalingen te verhogen en tegelijkertijd rekening houden met uw budget.

Live tolkdiensten met één klik

Lees meer over onze live tolkdiensten, waaronder persoonlijk, videoconferenties en vertaalopties via de telefoon (OTP).

Media, opmaak, AI en technologie

Lees meer over onze programmeerexpertise voor meer betrokken taalprojecten, waaronder het gebruik van de nieuwste taaltechnologie en onze AI neurale taalnetwerken.

Van eenvoudig tot complex, wij kunnen een oplossing bieden.

Trusted Translations behaalde in 2012 voor het eerst de ISO 9001-kwaliteitscertificering voor zijn vertaal- en tolkdiensten met tot op heden succesvolle, onafhankelijke kwaliteitsaudits.
Met de opkomst van nieuwe kwaliteitsnormen voor vertaaldiensten, ontving Trusted Translations tegelijkertijd de ISO 17100:2015-certificering voor kernprocessen van vertaaldiensten.
De focus van Trusted Translations op technologie, nieuwe platforms en innovatie leidde ertoe dat het een onafhankelijke certificering van ISO 18587:2017 ontving voor post-editing van machinevertalingoutput.

Wist je dat?

Wij zijn een wereldwijde taalgemeenschap met diensten die zijn afgestemd op uw lokale behoeften.

We hebben de afgelopen 20 jaar een netwerk van taalexperts opgebouwd in alle uithoeken van de wereld. Met dit netwerk willen we diensten leveren die zijn afgestemd op uw behoeften en doelgroep. Dit omvat aanpassingen aan specifieke opmaak en programmering, evenals gelokaliseerde taaldiensten voor een specifieke markt.

Wereldwijd bereik en expertise

Als marktleider hebben we het vermogen om de beste middelen over de hele wereld te benutten met behulp van de nieuwste taaltechnologie en menselijke innovatie.

Lokaal bewezen resultaten

We begrijpen dat u specifieke taalbehoeften heeft om een bepaald lokaal publiek te bereiken. Ons team heeft de ervaring om de juiste middelen en technologie te gebruiken om uw taaldoelstellingen te realiseren.

Leer van onze industrie-experts

Advies en tips rechtstreeks van enkele van onze topexperts in de taalindustrie