Zeer grote vertalingen

Bij Trusted Translations hebben we jarenlange ervaring met het leveren van professionele vertaaldiensten in grote volumes. We zijn gespecialiseerd in oplossingen voor grote vertaalprojecten waarbij we een grondig proces hanteren – met een focus op het specifieke vakgebied en de terminologie van onze cliënten – om nauwkeurigheid, consistentie, snelle doorlooptijd en zeer competitieve tarieven te garanderen.

Grote volume

Home » Over ons » Tarieven » Grote volume

Technologie-gedreven workflows 

De afgelopen tien jaar is er grote vooruitgang geboekt op het gebied van machinevertaling (MT)-technologieën. Hoewel niet altijd van toepassing, bieden MT-workflows een goede oplossing voor de uitdaging van het verwerken van grote hoeveelheden content.

Een andere sleutel tot het succesvol verwerken van grote hoeveelheden teksten is het hebben van goede vertaalmiddelen. Een cliënt-specifiek vertaalgeheugen (TM) kost tijd om te ontwikkelen en toont de voordelen aan van het benutten van eerder verwerkte teksten.

Een woordenlijst (terminologie database) kan specifiek zijn voor een project en ontwikkeld worden als eerste stap en als cruciaal onderdeel van het werkterrein. Woordenlijsten kunnen later worden ontwikkeld en in de loop van de tijd veranderen in cliënt-specifieke databases met voorkeursterminologie. Een alternatief zijn domeinspecifieke woordenlijsten die vanaf het begin kunnen worden gebruikt zonder dat u hoeft te wachten om een project te starten wanneer tijd ook van essentieel belang is.

Woordenlijsten ontwikkelen

Het proces voor het maken van de woordenlijst wordt geleid door een content manager, die niet alleen verantwoordelijk is voor het maken van dit referentiehulpmiddel, maar ook voor het distribueren ervan over het (de) taalteam(s) en het gaandeweg onderhouden hiervan.

Wanneer een nieuw gemaakte woordenlijst is goedgekeurd door de cliënt, stuurt de projectmanager de tekst, de woordenlijst en eventuele speciale overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het vertaalproces, naar de branchespecifieke deskundige vertaler(s).

Eenmaal vertaald, wordt het materiaal via de projectmanager doorgegeven aan het redactieteam voor een gedetailleerde beoordeling. De editor(s) zal (zullen) de vertaalde tekst segment voor segment vergelijken met de originele tekst om nauwkeurigheid en correct en consistent gebruik van grammaticaregels, spelling, syntaxis, terminologie en stijl te garanderen.

Zodra de projectmanager klaar is met het beoordelen van de wijzigingen die door de redacteur(en) zijn doorgevoerd, wordt de tekst naar de content manager gestuurd. De content manager, die per definitie altijd tweetalig is, met taalvaardigheid in de bron- en doeltaal van dat project en een expert ter zake, zal zich vooral richten op het toetsen van de terminologie op technische juistheid. Naast een dubbele controle van de getrouwheid van de vertaalde inhoud, zal de content manager ook bevestigen dat het document vrij is van kleine grammaticale of spelfouten.

Na deze laatste controle door de content manager wordt de vertaling voor een laatste kwaliteitscontrole teruggestuurd naar de projectmanager. De projectmanager bekijkt de uiteindelijke vertaling en de bijgewerkte woordenlijst en stuurt de bestanden daarna door naar de accountmanager, met goedkeuring voor levering van het project.

Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?

Geschatte output en levertijden

Zoals al vermeld op onze pagina Vertaaltarieven, worden de vereisten voor leveringstijden (doorlooptijd of TAT) een ander belangrijk onderdeel voor tarifering. De normale voorgestelde doorlooptijden waarbij we tijd genoeg krijgen om alles op te zetten, vindt u hieronder op basis van het totale aantal woorden. Deze snelle doorlooptijden kunnen ook worden beïnvloed door de tijdzone gerelateerd aan de locatie van onze bronnen voor bepaalde specifieke talencombinaties (bv. Aziatische of Midden-Oosterse talen):

Geschatte TAT voor vertaal- en beoordelingsoplossing

Deze cijfers zijn schattingen die rekening houden met het gebruik van meer dan één taalkundige; deze aantallen kunnen aanzienlijk worden verminderd wanneer een op MT gebaseerde stap in de workflow wordt opgenomen.

Tussen de 0 en 10.000 woorden:

1 dag

Tussen de 10.000 en 100.000 woorden:

5 dagen

Tussen de 100.000 en 200.000 woorden:

7 dagen

Tussen de 200,000 en 500.000 woorden:

10 dagen

Tussen de 500.000 en 1.000.000 woorden:

15 dagen

Tussen de 1.000.000 en 2.000.000 woorden:

30 dagen

Tussen de 2.000.000 en 5.000.000 woorden:

45-60 dagen

Meer dan 5.000.000 woorden:

in overleg met de klant.

Kwaliteit grote vertaalprojecten

Ons strenge en uitgebreide controleproces zorgt voor nauwkeurigheid, consistentie en geschiktheid van de vertaalde materialen. Het overtreft alle internationale standaarden, waaronder ISO 9001:2000. Trusted Translations certificeert desgewenst elke vertaling als ISO-compliant, in overeenstemming met de internationale standaardregels en wetgeving.