Vertaaltarieven

Trusted Translations heeft er altijd naar gestreefd klanten hoogwaardige vertalingen te bieden aan haar cliënten tegen de meest competitieve tarieven in de branche. We zijn in staat om dit te doen omdat we onze activiteiten hebben gestroomlijnd om de kosten die door veel andere vertaalbureaus worden toegevoegd, inclusief projectbeheer en overheadkosten, te elimineren. Het bieden van eenvoudige, competitieve tarieven en het leveren van vertaaldiensten van de hoogste kwaliteit is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Home » Over ons » Tarieven

Wat is inbegrepen in een prijsofferte?

Onze tarieven voor vertaalprojecten worden bepaald op basis van verschillende factoren:

 • Aantal bronwoorden
 • Complexiteit van het onderwerp
 • Opmaak
 • Taalcombinatie
 • Hoeveelheid tijd nodig is om de opdracht te voltooien
 • Certificering (indien vereist)
 • Aanbevolen oplossing op basis van bruikbaarheid van de gelokaliseerde (vertaalde) inhoud.

Bij Trusted Translations geloven we ook in het principe van ‘geen universele aanpak’ en dat een concurrerend aanbod is gekoppeld aan het uiteindelijke gebruik van het te leveren product.

Menselijk vertaaldiensten: Trusted Translations

In deze video leidt Trusted Translations u door de belangrijkste elementen van hoogwaardige menselijke vertaaldiensten: Hoe vraag je een gratis offerte of advies aan?.

Ondanks een aanzienlijke acceptatie van machinevertalingsoplossingen, is een menselijk vertaalproces nog steeds de gouden standaard in de branche. Menselijke taalkundigen zijn in ieder geval nodig om niet alleen de nauwkeurigheid van een vertaling te waarborgen, maar ook de algehele leesbaarheid en vlotheid.

Inbegrepen in ons vertaaltarief

In tegenstelling tot veel andere vertaalbureaus, zijn onze vertaaltarieven inclusief:

 • Advies over de best mogelijke oplossing aangepast aan uw verwachtingen en behoeften
 • Gebruik van de meest geschikte technologie en human resources
 • Gebruik van een branchespecialist als contentmanager
 • Algemene opmaak in veelgebruikte softwareprogramma’s (Word, PowerPoint, Excel)
 • Projectmanagement en documentbeheer
 • Accountmanagement.

Vertaalkosten

De tarieven voor vertalingen worden bij aanvang van een bepaald project afgesproken. Afhankelijk van de behoeften van de cliënt kunnen dezelfde tarieven van toepassing zijn voor verschillende projecten. Wanneer de strekking van een project verandert, werken we met u samen aan nieuwe tarieven die beter passen bij de omvang van het nieuwe project. Als u een gratis, vrijblijvende offerte aanvraagt, dan geven we u een gedetailleerde prijsschema, per document en taalcombinatie.

Vertaaltarief per bronwoord

De belangrijkste factor in het bepalen van de prijs is het aantal bronwoorden in het document. De brontaal is de oorspronkelijke taal van het document en de doeltaal is de taal waarin het document zal worden vertaald. De algemene regel en standaardpraktijk in de branche is dat bij het vertalen in een Romaanse taal (Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, enz.) vanuit het Engels, het aantal doelwoorden ongeveer 20 procent hoger ligt dan het aantal bronwoorden. Aangezien wij de bronwoorden in deze talen in rekening brengen, zult u aan het begin van elk project een nauwkeurige kostenraming hebben, in tegenstelling tot wanneer u per doelwoordaantal zou moeten betalen.

Vertaalkosten op basis van aantal woorden

De prijsbepaling voor vertaalprojecten kan worden vastgesteld als een vast bedrag op basis van verscheidene soorten eenheden, zoals prijs per pagina of uurtarief. Dit is echter geen branchestandaard en wordt om veel redenen ook niet aanbevolen. Ten eerste is elk document anders, dus het aantal woorden per pagina kan ook aanzienlijk verschillen. En wat betreft uurtarieven heeft elke vertaler een eigen tempo. De meer ervaren vertalers vertalen vaak sneller, terwijl de minder ervaren vertalers er langer over doen. Met het oog op transparantie en budgettering is de methodologie van een tarief-per-woord, een meer betrouwbare en voorspelbare manier om een eerlijke en accurate tarifering te garanderen.

Wist je dat?
We leveren kwaliteitsvertalingen aan Fortune 500-bedrijven tegen tarieven die 25-50 procent onder de marktprijs liggen.
Wist je dat?
Trusted Translations is de geprefereerde onderaannemer voor veel andere vertaalbureaus.
Wist je dat?
Onze tarieven zijn inclusief een kwaliteitscontroleproces in 3 stappen dat het hoogste kwaliteitsniveau oplevert.
Wist je dat?
Trusted Translations biedt de meest competitieve vertaaltarieven in de branche.
Wist je dat?
Wist je dat?

Vertaalpercentage op basis van complexiteit van de brontekst

Een vertaaltarief (prijs per woord) is ook afhankelijk van de complexiteit van elk document. Complexiteit kan in verschillende dimensies worden beoordeeld. Een gebaseerd op stijl zou kunnen worden samengevat als het vergelijken van creatieve en letterlijke inhoud. Een andere heeft te maken met zeer technische in vergelijking met meer gewone tekst. Een algemene zakelijke brief (zonder technisch jargon) kent een lager tarief dan een technisch patent, een medische tekst, een complex juridisch contract, farmaceutische documenten of een softwarehandleiding. Een algemene brief zal getarifeerd worden tegen de laagste prijs per woord, terwijl voor complexe juridische documenten en zeer technische teksten hogere tarieven gelden. Een ander aspect om te overwegen is complexe opmaak, omdat dit meer inspanning vereist. De opmaak wordt weergegeven in de vorm van tags die de vertaler moet verplaatsen binnen de doelinhoud om te voorkomen dat het bronformaat wordt verstoord.

Vertaaltarieven per taalcombinatie

De taalcombinaties of paren spelen ook een rol in het berekenen van de prijs van een vertaalproject. West-Europese talen kosten vaak minder, terwijl Aziatische talen duurder zijn, vanwege de complexiteit door de karakters en het beperkte aantal beschikbare kwalitatieve vertalers. Rechts-naar-links-talen vormen extra uitdagingen die van invloed zijn op de tarieven voor opnieuw formatteren.

Reguliere leveringstarieven voor vertalingen

Een ander belangrijk aspect voor tarifering is de vereiste levertijd. Een grondige planning en belangrijker nog, voldoende tijd om vertalers te hebben klaarstaan, stellen ons in staat om hoge volumes te leveren tegen de meest competitieve tarieven op de markt. Om een beter idee te krijgen van de normale doorlooptijden, met inachtneming van een opzegtermijn en gebaseerd op het totale aantal woorden, kunt u onze pagina High-Volume Vertalingen raadplegen.

Tarieven voor spoedleveringen voor vertalingen

Een vertaalproject dat sneller moet worden geleverd kan tot 50% meer kosten met zich meebrengen bovenop onze normale tarieven. Ondanks deze toeslag zal Trusted Translations er altijd alles aan doen om u het personeel en de middelen te geven om uw spoedproject met succes te voltooien. De planning is een van de eerste onderdelen die we bespreken voordat we een offerte opstellen. Trusted Translations werkt met uw team om te zorgen voor een leverschema dat zorgt voor de maximale kwaliteit en de minimale kosten. Indien nodig, leveren we projecten in delen op waarbij de belangrijkste documenten het eerst worden geleverd.

Tarieven voor redigeren en proeflezen

Redigeren en proeflezen zijn gerelateerde diensten die in bepaalde gevallen apart kunnen worden geoffreerd. Als u bijvoorbeeld een vertaling hebt laten uitvoeren door een ander bedrijf of een andere persoon, dan kunnen we u een lager tarief geven voor redigeren en proeflezen dan we u in rekening zouden brengen voor volledige vertaling. Normaal gesproken zijn de kosten voor redigeren en proeflezen 50% minder dan voor volledige vertaling.

Tarieven desktoppublishing

De tarieven voor desktoppublishing-diensten worden anders behandeld en zijn gebaseerd op het aantal doelpagina’s of afbeeldingen. Dit is wederom een branchestandaard en de meest efficiënte manier om te zorgen voor een helder en voorspelbaar aanbod.

Tarief web-lokalisering

De tarieven voor websitelokalisatieprojecten waarvoor codering is vereist, kunnen worden bepaald door doelpagina’s. Dit kan een project duurder maken voor de klant, omdat veel pagina’s automatisch vanuit een database worden gegenereerd. In deze gevallen is het beter om de ontwikkelingswerkzaamheden op uurbasis te berekenen.

Tarief softwarelokalisatie

Voorbewerking van de input en nabewerking van de output voor bepaalde lokalisatiediensten van software of contentmanagementsystemen (CMS) kan op uurbasis of tegen een vast tarief voor het gehele project in rekening worden gebracht.

Competitieve tarieven van Trusted Translations

Onze hoogwaardige vertalingen en competitieve tarieven zijn het rechtstreekse gevolg van onze zeer ervaren vertalers in ons personeelsteam. De meeste vertaalbureaus besteden uw vertaling uit aan andere vertaalbureaus. We geven er altijd de voorkeur aan rechtstreeks met taalkundigen te onderhandelen om ervoor te zorgen dat u een eersteklas product krijgt tegen de beste prijs.

We staan achter alle vertalingen van onze taalkundigen. Als u niet helemaal tevreden bent met een van onze vertalingen, zullen we met u en/of uw team samenwerken totdat u dit volledig bent.

Facturering

Trusted Translations vraagt normaal gesproken om een deelbetaling vooraf. Het resterende bedrag wordt dan betaald bij levering van het eindproduct. Voor klanten met een goede kredietscore of een uitstekende betaalgeschiedenis, kunnen we ook maandelijks achteraf factureren. Niettegenstaande het bovenstaande zal Trusted Translations van geval tot geval met uw bedrijf samenwerken om tegemoet te komen aan uw budgettaire zorgen of uw factureringsbehoeften.