Consecutief tolken op locatie

Trusted Translations biedt toonaangevende consecutieve tolkdiensten. Tijdens consecutief tolken op locatie luisteren een of meer van onze toptolken die op uw locatie werken naar een kort deel van de toespraak, wachten tot de spreker zijn idee of zin afmaakt en tolken dit vervolgens voor het publiek, terwijl de spreker op de tolk wacht om de boodschap over te brengen.

Home » Diensten » Vertaling op locatie » Consecutieve

Met andere woorden, bij consecutief tolken is er normaal gesproken slechts één persoon tegelijk aan het woord, in tegenstelling tot het snelle “realtime” karakter van simultaanvertaling. Dit ‘heen en weer’-formaat is vaak ideaal voor kleine groepen of een-op-een-situaties, zoals medische consultaties, onderhandelingen tussen advocaat en cliënt, interviews, ouder-leraarbijeenkomsten en dergelijke.

Stukje voor stukje taal interpreteren

Consecutief tolken zorgt ervoor dat niemand door elkaar heen praat. Bovendien hebben ze wat extra tijd om te bevestigen dat ze de boodschap van de spreker duidelijk weergeven in de bedoelde context aangezien consecutieve tolken zinsdelen, ideeën of blokken van spraak in de doeltaal interpreteren (bijvoorbeeld om de paar zinnen te vertalen, niet woord voor woord). Hoewel dit proces iets langer kan duren, werpt het zijn vruchten af in termen van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Ondanks het tragere tempo, moeten tolken ter plaatse zeer goed opgeleid zijn in de brontaal en de doeltaal en over een aantal speciale vaardigheden met betrekking tot consecutief tolken beschikken. Ze moeten bijvoorbeeld ervaring hebben met het wegfilteren van achtergrondgeluid of afleiding, snel aantekeningen kunnen maken, goed kunnen luisteren en onthouden, en een deskundige kennis hebben van complexe materie, zoals juridische terminologie of medisch jargon. Tegelijkertijd zijn het culturele bewustzijn van een tolk en het vermogen om de context te analyseren even belangrijk om zo miscommunicatie te voorkomen.

Wist je dat?
Consecutieve tolken gebruiken speciale technieken voor het maken van aantekeningen om nauwkeurigheid te garanderen.
Wist je dat?
Spaans is de meest gevraagde taal voor vertolking in de VS
Wist je dat?
De VS is 's werelds grootste markt voor tolkdiensten.
Wist je dat?
Met minimale apparatuur is consecutief tolken een kosteneffectieve optie.
Wist je dat?
Wist je dat?

Waarom kiezen voor consecutief tolken?

Zoals hierboven vermeld, is consecutief tolken ideaal voor instellingen met een kleiner publiek. Als gevolg hiervan hebben bedrijven de neiging om de voorkeur te geven aan consecutief tolken wanneer het gebruik van simultaantolken te duur en inefficiënt zou zijn vanwege het gebruik van gespecialiseerde apparatuur, zoals headsets, zendsystemen en omvangrijke geluidscabines.

Ook vereist de complexe aard van simultaanvertaling vaak dat tolken in paren werken, wat een budget behoorlijk kan oprekken. Aangezien consecutieve tolken over het algemeen alleen werken, misschien met een notitieblok en schrijfgerei als hun enige uitrusting, kunnen ze aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Naast kosteneffectiviteit heeft consecutief tolken op locatie ook het voordeel van een grotere nabijheid tussen tolk en spreker. In plaats van in een geluiddichte cabine achter in een collegezaal te worden geplaatst, afhankelijk van audiovisuele technologie, bevindt een consecutief tolk zich vaak dichter bij de spreker in een veel kleinere opstelling. Dit neemt niet alleen het probleem van audio-interferentie weg, maar stelt de tolk ook in staat om de emotionele nuances en uitdrukkingen van de spreker nauwkeurig te observeren, die ze vervolgens kunnen meenemen in hun interpretatie.

Onze tolken zijn specifiek opgeleid in opeenvolgende tolkopdrachten, met vertrouwde referenties en ervaring met gouden standaardorganisaties in de branche. Of u nu werkzaam bent op medisch, juridisch, non-profit, of ander gebied, zij zullen ervoor zorgen dat belangrijke elementen van communicatie nooit verloren gaan bij vertalingen. Neem vandaag nog contact op met Trusted Translations om uw behoeften op het gebied van consecutief tolken op locatie te bespreken.