Videotolken op afstand

Videotolken op afstand werd een populaire modaliteit dankzij technologische doorbraken waardoor tolken realtime diensten op afstand konden verlenen, of dit nu in een callcenter is of rechtstreeks van huis uit. Deze aanpassing vereist echter dat ze speciale apparatuur gebruiken, namelijk een headset en videocamera en de opdracht uitvoeren in een relatief gesloten, stille ruimte, zonder dat het een hypermoderne studio hoeft te zijn.
Vroegere VRI-vereisten werden geassocieerd met het verlenen van assistentie bij het tolken in gebarentaal (zoals ASL, dat het populairst is in de VS) waardoor slechthorenden kunnen communiceren met andere mensen die zich ter plekke bevinden of op afstand via videoconferenties.

Home » Diensten » Videotolken op afstand (VRI)

Snel vooruit naar vandaag

Het aanbod van videotolkdiensten op afstand kende echter een exponentiële groei aan het begin van de COVID-19-pandemie, toen de hele wereld op slot ging en er plotseling een dringende behoefte was om op afstand te communiceren en te werken.

De bestaande eerdere rol van conferentiebruggen werd snel vervangen door het gebruik van betere platforms met meer functies, om zo te proberen de productiviteit te behouden in teams die moeite hadden om zich aan te passen aan het zogenaamde ‘nieuwe normaal’.

Dat was het moment waarop het beperkte concept van de begindagen snel werd vervangen door een breder concept dat begon met tolken die op afstand werkten, in elke taalcombinatie en niet altijd met de noodzaak om op videocamera te worden gezien (zoals meestal het geval is voor webinars ).

Op afstand simultaan of op afstand consecutief?

Naast het reeds wijdverbreide gebruik van VRI om tolkdiensten in gebarentaal aan te bieden (zoals ASL VRI), werden de twee belangrijkste opties voor het leveren van de dienst voor andere talencombinaties mogelijk om op afstand uit te voeren.

Of het nu wordt gebruikt in een ‘nieuwe normaal’ of in onze ‘volgende normaal’, RSI is een geheel nieuw hoofdstuk geworden. Simultaan tolken op afstand is niet alleen trendy geworden voor onderwijsinstellingen (die webinars geven en volledige programma’s op afstand geven), maar ook voor bedrijven in elke branche die probleemloos inwerken en permanente training voor werknemers wereldwijd en op alle niveaus nodig hebben.

De andere kant van de medaille is dat consecutief tolken op afstand ook een blijvertje is, omdat het nuttig is gebleken om in verschillende soorten behoeften te voorzien, zoals voor hoorzittingen en getuigenissen, interviews, discussiegroepen, enz.

Is video verplicht?

Aangemoedigd door de pandemie wordt er veel literatuur geschreven over de verschillende psycho-sociologische aspecten van communiceren op afstand. Laten we zeggen dat VRI meestal de meest geschikte vorm van dienstverlening is.

Afgezien van de relevantie ervan voor gebarentaaldiensten, is bewezen dat communicatie via video het proces vergemakkelijkt. Tolken ter plaatse benadrukten altijd hoe belangrijk het is om te kunnen kijken naar de persoon aan wie ze de dienst verleenden en hetzelfde geldt voor tolken op afstand. Lichaamstaal, maar ook de toon en de hele sfeer die tijdens een opdracht wordt waargenomen, spelen allemaal een belangrijke rol bij het bereiken van superieure kwaliteit en het creëren van de nodige empathie bij de deelnemers.

Technologie en apparatuur

Er is een heel scala aan platforms die kunnen worden gebruikt om VRI te bieden. Er zijn merkgebonden ontwikkelingen op basis van veilige en versleutelde netwerken die gebruikers verbinden met een gekwalificeerde tolk.

Er zijn ook kant-en-klare oplossingen die met de minuut nieuwe functies ontwikkelen met sterke concurrentie op de markt die innovatie stimuleert. Platformen zoals Zoom, Teams, Google Meet, Cisco WebEx, GoToMeeting, enz. bieden verschillende alternatieven in verschillende prijsklassen.

Tolken moeten zich vooral zorgen maken over een goede breedbandinternetverbinding, een rustige omgeving en een deugdelijke, comfortabele headset om hun werk te kunnen doen. Meer geavanceerde apparatuur omvat apparaten om te communiceren met de rest van het tolkteam voor het geval ze de levering van de dienst nauw moeten coördineren.

‘Gemak’ verving de ‘P’ die staat voor ‘Plaats’ binnen de traditionele marketingmix. Gemak kan eveneens worden geboden door een computer, tablet of zelfs een smartphone in geval van nood.

Wist je dat?
Videovertolking op afstand kan de vertolkingskosten met meer dan de helft verminderen.
Wist je dat?
Ongeveer 75% van de Amerikaanse ziekenhuizen maakt nu gebruik van opties voor telezorg en telegeneeskunde.
Wist je dat?
Videotolken op afstand maakt 24/7 ondersteuning voor klanten mogelijk.
Wist je dat?
Trusted Translations is een partner van het Massachusetts General Hospital.
Wist je dat?
Wist je dat?

Toegankelijker en minder riskant

In ieder geval staan de technische behoeften ver van de oude, meer geavanceerde infrastructuur die vroeger nodig was om dit soort diensten uit te voeren. Dit heeft zeker invloed op het verlagen van de kosten, waardoor het met de dag toegankelijker wordt.

Dit geldt niet alleen voor de uitrusting, maar ook voor het decimeren van alle extra uitgaven zoals reizen, parkeren, maaltijden, woon-werkverkeer, enz., waardoor het werk van de tolk veel efficiënter wordt.

COVID-19 heeft ons het belang van sociale afstand doen inzien. Zonder dat we het in de gaten hadden, maakte VRI sociale afstand mogelijk lang voordat het concept zo in zwang bleek te zijn. De voordelen van het werken met een tolk ter plaatse blijven behouden, terwijl de productiviteit vaak wordt opgevoerd en de gezondheidsveiligheid goed behouden blijft.

Beschikbaarheid op aanvraag

Hoewel de conventionele boeking van tolken nog steeds regelmatig wordt gebruikt, biedt de mogelijkheid voor on-demand VRI een extra niveau van flexibiliteit en voordelen. Dit betekent dat klanten in noodgevallen binnen een paar minuten over een tolk kunnen beschikken, zonder dat ze hoeven te wachten tot een agendamanager iemand in de rij heeft geplaatst, te maken krijgen met onvermijdelijke reistijd voor woon-werkverkeer en de mogelijke frustratie die wordt veroorzaakt door iemand die niet opdaagt.

Flexibiliteit mag echter niet worden verward met de mogelijkheid voor tolken om altijd van de ene opdracht naar de andere te rennen. Tolken moeten soms een pauze nemen, zich voorbereiden op de volgende klus, deelnemen aan ‘gym sessies’, langer dan het bestelde uur blijven vanwege een uitgebreide Q&A, enz. Daarom wordt de service gewoonlijk voor minimaal twee uur of zelfs voor halve of hele dagen aangeboden.

Naleving van de strengste verticale lijnen

Wetgeving en gezondheidszorg klinken misschien voor VRI als potentieel moeilijk te implementeren verticale markten. Integendeel zelfs, de volledige naleving van het beveiligings- en privacybeleid is nog steeds mogelijk. Zo houden tolken die op het gebied van de gezondheidszorg worden ingezet, zich aan de HIPAA-normen, net alsof ze het werk ter plaatse zouden uitvoeren. Juridische tolken kunnen zeker door de rechtbank worden gecertificeerd, net zoals voor opdrachten op locatie. We kunnen u verzekeren dat VRI verticaalvriendelijk is!