Menselijke Nabewerking van Automatische Vertalingen

Hoewel automatische vertalingstechnologie de laatste jaren indrukwekkende vooruitgang heeft geboekt, kan zij het oordeel van een bekwame menselijke vertaler nog niet vervangen. Bij Trusted Translations, zien wij dat de twee het best aanvullen, met een menselijke vertaler die vertalingen nabewerkt die door de computer worden gedaan.

Home » Diensten » Machinevertaling » Menselijke Nabewerking van Automatische Vertalingen

Hebben machinevertalingen hetzelfde niveau als mensen bereikt? Nog niet—wat een menselijke aanpak essentieel maakt. De nauwkeurigheid en doeltreffendheid van automatische vertalingen hangt af van talrijke factoren, zoals taalcombinatie, inhoudsdomein, complexiteit en technisch niveau, of de inhoud prozaïsch of creatief is, hoe goed geschreven de broninhoud is, inputformaat, en meer.

Vanwege deze oneindige variaties zijn automatische vertalingen niet in staat om elke taalkundige nuance bloot te leggen en in al deze gevallen een correcte vertaling te produceren. In de meeste gevallen is menselijke nabewerking noodzakelijk om bij machinevertaling een zeer betrouwbare vertaling te garanderen. Bovendien, als u een Custom Neural Machine Translation Engine (CMTE) gebruikt, is feedback van een menselijke taalkundige nodig voor omscholingsdoeleinden om de prestaties te verbeteren.

Bij Trusted Translations hebben we deskundige taalkundigen die speciaal zijn opgeleid om door machines gegenereerde vertalingen na te bewerken. Als onderdeel van het nabewerkingsproces van een machinevertaling omvat het project een vertaalgeheugen (TM).

Met de juiste technologische hulpmiddelen verbetert het nabewerkingsproces de kwaliteit van de output van een lopend vertaalproject, waardoor u die kwaliteitsgegevens kunt opslaan in uw vertaalgeheugen (TM) en ook de efficiëntie en nauwkeurigheid van de machinevertaalcomputer voor toekomstige projecten kunt verbeteren.

Vertalen en het Nabewerkingsproces

De processen van vertaling en nabewerking van machine gegenereerde inhoud zijn zeer verschillend; voor iedere stap in het proces zijn verschillende vaardigheden en opleiding vereist. Niet alle vertalers voelen zich op hun gemak bij nabewerking; zelfs als ze zich aanmelden voor nabewerking, hebben ze vaak training nodig.

Vrij recent is de academische wereld begonnen met het ontwikkelen van curricula om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar menselijke post-editors. Deze opleiding begint met het mentale proces dat wordt gebruikt bij het herzien van tweetalige inhoud. Wanneer vertalers inhoud vanaf nul vertalen en geconfronteerd worden met een “doel” (de beoogde vertaling) dat een leeg canvas is, doen ze dat normaal gesproken als volgt:

  • De broninhoud aandachtig lezen.
  • De vertaling intern formuleren (bijv. in hun gedachten).
  • En ten slotte hun versie in de doeltaal (vertaling) typen in een softwareprogramma of interface.

Afhankelijk van de inhoud en het project kan de vertaler de tekst onmiddellijk bewerken, aanvullend onderzoek doen of er later op terugkomen wanneer de hele tekst is vertaald.

Bij het nabewerken van machine vertaalde inhoud is het proces echter heel anders, en het wordt doorgaans uitgevoerd met behulp van een computerondersteund vertaalprogramma (CATT):

  • Eerst leest de post-editor (taalkundige) een zin, of segment, van de MT-uitvoer (het proces begint dus bij het doel).
  • De MT-uitvoer wordt met de brontekst vergeleken.
  • De post-editor oordeelt ter plekke over de kwaliteit van de MT-uitvoer, op basis van taalkundige kennis en expliciete instructies.
  • Als de MT-uitvoer acceptabel is, blijven ze werken aan het verbeteren van de tekst.
  • Als de MT-uitvoer van slechte kwaliteit is, verwijderen ze alles wat MT aanbiedt en vertalen ze het helemaal opnieuw (zoals in het hierboven vermelde vertaalproces).

Als onderdeel van het nabewerkingsproces van een machinevertaling zal het project vaak een vertaalgeheugen (TM) omvatten dat vertaalsegmenten bevat van eerdere vertaalopdrachten van soortgelijk/gerelateerd materiaal, meestal van klanten of andere soortgelijke projecten. Deze eerder vertaalde segmenten in het TM kunnen een vage (een benadering) of een volledige overeenkomst zijn met het huidige bronsegment. Kijkend naar wat het TM biedt, kan de post-editor deze eerdere vertaalsegmenten in hun geheel gebruiken of de nodige aanpassingen aanbrengen.

Wist je dat?
Google Translate is slechts 72% nauwkeurig bij het vertalen van alledaagse zegswijzen en uitdrukkingen.
Wist je dat?
Menselijke nabewerking kan de vertaalproductiviteit met wel 60% verhogen.
Wist je dat?
Menselijke vertalingen zijn cruciaal in omgevingen waar veel op het spel staat, zoals ziekenhuizen.
Wist je dat?
Trusted Translations zal zijn niveau van nabewerking aanpassen aan de behoeften van uw project.
Wist je dat?
Wist je dat?

Menselijke Nabewerking en Menselijke Vertaling

Vergeleken met het nakijken van menselijke vertalingen vereist het bewerken van machinaal gemaakte vertalingen een heel andere aanpak en andere vaardigheden. 

In het algemeen verschillen de soorten fouten in menselijke vertalingen sterk van die in machinevertalingen. Bijvoorbeeld, automatische vertalingen neigen nauwkeuriger te zijn bij het omzetten van numerieke waarden. Vertaalcomputers zijn ook minder geneigd inhoud weg te laten (bijv. het weglaten van een clausule in een lange juridische paragraaf). Automatische vertalingen produceren echter ook vaker niet lopende zinnen. Sommige MT-machines presteren ook erg slecht met terminologie.

Menselijke vertalingen zijn vatbaarder voor fouten bij het vertalen van numerieke waarden en voor het vergeten van segmenten. Sommige taalkundigen kunnen, wanneer zij proberen de betekenis te verduidelijken, zelfs inhoud toevoegen die afwijkt van de bron. Over het algemeen zijn menselijke vertalingen echter veel beter in het creëren van een natuurlijk klinkende output, met minder fouten in context en betekenis.

Bij Trusted Translations leiden we onze post-editors van de automatische vertalingen op om deze verschillen te herkennen en onze eigen instrumenten te gebruiken om de output te verbeteren. Bovendien helpen onze tools editors om niet lopende zinnen opnieuw te vertalen op een manier die de machinevertaalcomputer “traint” om toekomstige output te verbeteren.

Light en Full Post-Editing

Bij Trusted Translations geloven we dat er geen pasklare oplossing is; in plaats daarvan passen we elke oplossing aan de behoeften van onze klanten aan.

Als uw focus op kwaliteit ligt, evalueren we niet alleen de prestaties van de vertaalmachine, maar ook het niveau van nabewerking dat nodig is op basis van de bruikbaarheid van de output. In dit geval zou een volledige (ready-to-publish) nabewerking het doel zijn. Dat wil zeggen, als uw tweetalige inhoud een extra beoordelingsstap zou ondergaan (bijvoorbeeld bewerken), zou de redacteur geen verschillen moeten vinden tussen een MT nabewerkt segment en een 100% HT (door mensen vertaald) segment.

Als de kosten de drijfveer zijn, of als tijd van belang is—en als de kwaliteit van de MT-uitvoer goed genoeg is—kunnen we alleen een lichte nabewerking aanbevelen om de tekst beter te laten lopen. We zullen ook grote grammaticale fouten corrigeren, met behulp van een spellingcontrole, en zelfs het gebruik van terminologie verbeteren.

Nabewerking en voorbewerking

Nabewerking mag niet met voorbewerking worden verward. Voorbewerking verwijst naar de voorbereiding die nodig is om een bepaalde tekst door een automatisch vertaalhulpmiddel te laten lopen. Een pre-editor controleert de inhoud op basisfouten, geeft aan dat bepaalde inhoud op een bepaalde manier moet worden vertaald (of helemaal niet moet worden vertaald) en optimaliseert de opmaak, bijvoorbeeld door onleesbare delen van het oorspronkelijke bestand aan te vullen.

Deze voorbereiding verbetert de kwaliteit van de output aanzienlijk en wordt beschouwd als een essentiële stap in de meeste machine of geautomatiseerde vertaalprojecten, waardoor het voor post-editors eenvoudiger wordt om een vertaling van goede kwaliteit te produceren. Aangezien de automatische vertalingstechnologie blijft verbeteren, is het essentieel om menselijke redacteurs te hebben die zowel de voor- als nabewerkingsprocessen uitvoeren om betrouwbare vertalingen te produceren.

Als u geïnteresseerd bent in het polijsten van uw machinevertalingen met de hulp van een deskundig menselijk team, neem dan vandaag nog contact op met Trusted Translations.