Nabewerking

Om een zeer betrouwbare vertaling te hebben bij het gebruik van automatische vertalingen, is post-editing in de meeste gevallen noodzakelijk. Bij Trusted Translations hebben we deskundige linguïsten die specifiek zijn opgeleid in het nabewerken van machinaal gegenereerde vertalingen. Onze deskundige post-editors gebruiken hun ervaring met machinale of automatische vertaaluitvoer om niet alleen de uitvoer te corrigeren, maar ook om de toekomstige machinevertaling te verbeteren. Met de juiste technologische hulpmiddelen zal het nabewerkingsproces de kwaliteit van een huidig vertaalproject verbeteren en de efficiëntie en nauwkeurigheid van de automatische vertaalmachine voor toekomstige projecten verbeteren.

Vertalen en het Nabewerkingsproces

Het proces van het vertalen en nabewerken van machinaal gegenereerde inhoud is heel verschillend en elk vereist verschillende vaardigheden en training. Bij het vertalen volgen menselijke vertalers normaal gesproken dit proces:

  1. Ze lezen de broninhoud zorgvuldig door.
  2. Formuleren de vertaling intern ( bv. in hun gedachten)
  3. En, ze typen de vertalen in een softwareprogramma of interface.

Afhankelijk van de inhoud en het project kan de vertalen de tekst direct bewerken, aanvullend onderzoek uitvoeren of er later op terugkomen wanneer de volledige tekst vertaald is. Het proces kan enigszins variëren, maar normaal gesproken gaat het om deze drie stappen. Bij het nabewerken van automatisch vertaalde inhoud is het proces anders en omvat het de volgende stappen:

  1. Een zin of segment van de MT output wordt gelezen.
  2. De MT output wordt met de brontekst vergeleken.
  3. De nabewerkers passen op elk segment een vorm van kwaliteitsoordeel toe, gebaseerd op expliciete instructies.
  4. Er wordt snel besloten of de vertaling correct is.
  5. Verbeter de tekst, of
  6. Vertaal het opnieuw ( zoals in het bovenstaande vertaalproces).
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?

Menselijke Nabewerking en Menselijke Vertaling

Er bestaat een significant verschil in de vaardigheden en de aanpak die betrokken zijn bij het redigeren van menselijke vertalingen versus machinaal gegenereerde vertalingen. In het algemeen wijken de soorten fouten die in menselijke vertalingen worden aangetroffen sterk af van de fouten die in automatisch vertaalde teksten worden gevonden. Automatische vertalingen zijn bijvoorbeeld meestal nauwkeuriger bij het vertalen van numerieke waarden. Maar automatische vertalingen produceren meestal ook meer onhandig klinkende zinnen. Menselijke vertalingen daarentegen zijn meestal beter in het produceren van een natuurlijk klinkende output, met minder fouten in context en betekenis, terwijl ze eerder fouten bevatten bij het vertalen van numerieke waarden. Bij Trusted Translations leiden we onze nabewerkers van de automatische vertalingen op om deze verschillen te herkennen en onze eigen instrumenten te gebruiken om de output te verbeteren. Verder helpen onze tools de redacteur bij het opnieuw vertalen van onhandig klinkende zinnen op een manier die de automatische vertaalmachine “traint” om de toekomstige output te verbeteren.

Nabewerking en voorbewerking

Men moet nabewerking niet met voorbewerking verwarren. Voorbewerking verwijst naar de voorbereiding die nodig is om een bepaalde tekst door een automatisch vertaalhulpmiddel te laten lopen. Het houdt in dat de inhoud wordt gecontroleerd op basisfouten, dat bepaalde inhoud op een bepaalde manier moet worden vertaald (of helemaal niet moet worden vertaald) en dat de opmaak moet worden geoptimaliseerd. Deze voorbereiding voorafgaand aan het gebruik van een vertaalhulpmiddel kan de output sterk verbeteren en wordt beschouwd als een essentiële stap in de meeste automatische of geautomatiseerde vertaalprojecten. Het integreren van een efficiënt voorbewerking proces kan de output aanzienlijk verbeteren, waardoor het voor de post-editors gemakkelijker wordt om hun werk te doen en een kwaliteitsvertaling te produceren. Aangezien de technologie van de automatische vertaling steeds beter wordt, zal het hebben van de noodzakelijke menselijke vaardigheden in zowel het voorbewerking proces als het nabewerkingsproces van essentieel belang worden voor het produceren van vertalingen van hoge kwaliteit.