Computerondersteund Vertalen

Trusted Translations maakt gebruik van CAT-tools (Computer Assisted Translation) van het hoogste niveau om het werk van onze menselijke vertalers aan te vullen, maar nooit te vervangen. Onze CAT-tools helpen ons de vertaalkwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen.

Computerondersteunde vertaling (CAT) is een brede en enigszins onnauwkeurige term die een scala aan vertaalhulpmiddelen dekt, van vrij eenvoudige tot de meest complexe. Over het algemeen omvat CAT een handmatige bewerkingsfase samen met het gebruik van software, waardoor vertalen een interactief proces wordt tussen menselijke taalkundigen en hun computers.

CAT-hulpmiddelen mogen niet worden verward met algemene machines voor automatische vertaling. In plaats daarvan maakt CAT gebruik van de machineverwerkingskracht van computers om de vaardigheid van menselijke vertalers te ondersteunen. Voorbeelden van de CAT-tools die onze vertalers kunnen gebruiken, zijn onder andere: spellingcontrole, grammaticacontrole, terminologiebeheerders, elektronische woordenboeken, terminologiedatabases, vertaalgeheugens en hulpmiddelen om de opmaak in stand te houden.

CAT Tools en Vertaalgeheugens

Een CAT-tool slaat vertaaleenheden (TU’s) op in een vertaalgeheugen (TM). De vertaling van elk segment—normaal gesproken een stuk (of reeks) woorden dat een deel van een zin of een volledige zin kan zijn – wordt samen met de brontekst opgeslagen. Hierdoor verschillen vertaalgeheugens van terminologiehulpmiddelen zoals woordenlijsten, hoewel ze vaak samen worden gebruikt; woordenlijsten zijn databanken van woorden zoals zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden of langere idiomatische uitdrukkingen die op een bepaalde manier moeten worden vertaald, afhankelijk van de context.

Vertaalgeheugenbestanden zijn een reeks bestanden die een software-interface nodig hebben om te worden gebruikt en gewijzigd. Deze software-interface is wat in de industrie doorgaans een CAT-tool wordt genoemd, dat een zelfstandig softwareprogramma of een webgebaseerde toepassing kan zijn. De CAT-tool presenteert de segmenten aan de taalkundige op een handige manier die het gemak en de snelheid van het vertaalproces bevordert.

Met CAT-tools kunnen menselijke vertalers eerder goedgekeurde kwaliteitsvertalingen gebruiken in een omgeving die snel en gemakkelijk toegang biedt tot vertaalgeheugens. CAT-tools bieden ook een middel om voort te bouwen op vertaalgeheugens uit het verleden of om nieuwe geheugens te creëren door middel van correcties en/of de vertaling van nieuwe segmenten. Dit iteratieve proces is essentieel om onze kwaliteit en levertijd voortdurend te verbeteren.

Wist je dat?
De meeste vertalers schatten dat CAT-tools hun efficiëntie met minstens 30% verbeteren.
Wist je dat?
Met CAT-tools kunt u zoeken naar eerder vertaalde zinnen om de consistentie te verbeteren.
Wist je dat?
CAT-tools helpen de doorlooptijden te verkorten, wat leidt tot lagere kosten.
Wist je dat?
Met behulp van CAT-tools kunnen vertalers fouten of onvertaalde zinnen gemakkelijker opsporen.
Wist je dat?
CATT staat voor Computer Assisted Translation Tools.
Wist je dat?

CAT tools en Herhalingen

Hoe werken CAT-tools en vertaalgeheugens? Wanneer een vertaler het vertaalgeheugen toepast op nieuwe inhoud, zijn er verschillende mogelijke uitkomsten. Een mogelijke uitkomst is een “Geen Overeenkomsten”, wat simpelweg betekent dat er geen overeenkomende segmenten in het geheugen zijn. Deze zinsnede moet door een deskundige menselijke vertaler vanuit niets worden vertaald.

Een “Full Match” (“100 procent” match) betekent dat een zin (of segment) in de nieuwe tekst identiek is aan een reeds vertaalde zin in het vertaalgeheugen. De vertaler moet nagaan of het segment correct wordt gebruikt binnen de context van de nieuwe vertaling, en het goedkeuren als het correct is.

Ten slotte is een “Fuzzy Match” een zin of segment in de nieuwe inhoud die lijkt op, maar niet identiek is aan een segment dat is opgeslagen in het vertaalgeheugen. De menselijke vertaler moet dan de resultaten bekijken en waarschijnlijk aanpassen om de zin nauwkeurig te vertalen.

Een “herhaling” is een segment dat in het betreffende document verschillende keren wordt herhaald; het gebruik van een vertaalgeheugen betekent dat het segment/de zin slechts één keer moet worden vertaald en dat de andere instanties dan automatisch worden gegenereerd.

Zoals we kunnen zien, zijn CAT-tools een uitstekende manier voor vertalers om te weten te komen hoe ze hun expertise het beste kunnen toepassen op verschillende delen van de inhoud.

Trusted Translations gebruikt CAT-tools en terminologietools als hulpmiddelen voor onze menselijke vertalers, waardoor de algehele kwaliteit van middelgrote tot grote vertaalprojecten wordt verbeterd. Als u meer wilt weten over het gebruik van CAT-tools, neem dan vandaag nog contact met ons op.