Vertaalgeheugens

Trusted Translations heeft als doel voorop te lopen op het gebied van vertaaltechnologie, en dat omvat het gebruik van vertaalgeheugens en vertaalgeheugenservers. Wij gebruiken vertaalgeheugenbestanden om de kwaliteit te verbeteren, de kosten te verlagen en het hele vertaalproces voor onze klanten te versnellen.

Vertaalgeheugens

Home » Diensten » Menselijke Vertaling » Kwaliteit » Vertaalgeheugens

Een vertaalgeheugen, eenvoudig gezegd, is een database van eerder vertaalde zinnen of segmenten die kunnen worden gebruikt om nieuwe tekst te helpen vertalen. Wanneer bijvoorbeeld een eerder vertaalde zin wordt ontdekt in een nieuw vertaalproject, zal de vertaler het eerder vertaalde en goedgekeurde segment dat in het vertaalgeheugen is opgeslagen, kunnen “hergebruiken”. Naarmate een bepaald vertaalgeheugen groeit, kunnen volgende projecten sneller en tegen veel lagere kosten worden voltooid.

Voordelen van vertaalgeheugenbestanden

Over het geheel genomen maakt het gebruik van vertaalgeheugensystemen het hele vertaalproces gemakkelijker, kosteneffectiever en ook consistenter.

Bij het bijwerken van een stuk softwaredocumentatie, bijvoorbeeld, heeft een vertaler toegang tot inhoud die al tijdens een vorige uitgave is vertaald, zodat hij zich kan concentreren op het nieuwe materiaal. Vertaalgeheugenbestanden ondersteunen ook het consistente gebruik van terminologie in alle projecten, vooral wanneer ze samen met gespecialiseerde woordenlijsten of terminologiebanken worden gebruikt. Ten slotte kan uw project ruim binnen het budget blijven door de hoeveelheid vertalingen te verminderen die “helemaal opnieuw” moeten worden gedaan.

Vertaalgeheugenservers

Hoe werken vertaalgeheugenbestanden? Ze kunnen worden opgeslagen op een afzonderlijke server (een “vertaalgeheugenserver”) waar vertalers in real time toegang hebben tot die geheugenbestanden terwijl ze worden aangemaakt.

Vertaalgeheugenbestanden en vertaalgeheugenservers zijn waardevolle activa als ze goed worden beheerd. Professioneel beheer betekent het up-to-date houden van vertaalgeheugenbestanden en het vermijden van “vervuiling”, die om verschillende redenen kan optreden. Wanneer bijvoorbeeld meerdere, gedecentraliseerde vertaalleveranciers zijn gebruikt om inhoud te produceren, kan dit soms leiden tot inconsistenties binnen het vertaalgeheugenbestand. Nog vaker kan bedrijfsterminologie evolueren op een manier die niet gelijk loopt met het vertaalgeheugen; nieuw bijgewerkte zinnen kunnen niet in het TM terechtkomen, waardoor fouten ontstaan.

De beste manier om te zorgen voor “schone” vertaalgeheugensbestanden is door te werken met een full-service vertaalbedrijf dat professionele expertise heeft in het zorgvuldig beheren van vertaalgeheugens. Zo kunnen alle problemen worden opgespoord en opgelost; nieuwe vertalingen worden gebaseerd op “goede” eerdere vertalingen en zullen niet steeds opnieuw dezelfde vertaalfouten maken.

Wist je dat?
82,5% van de professionele vertalers gebruikt vertaalgeheugens ter ondersteuning van hun werk.
Wist je dat?
Tools voor vertaalgeheugens kunnen de lokalisatiekosten helpen verlagen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid vergroten.
Wist je dat?
Vertaalgeheugensoftware kan de productiviteit van vertalers met wel 60% verhogen.
Wist je dat?
Vertalers noemen verbeterde consistentie als een groot voordeel van het gebruik van vertaalgeheugens.
Wist je dat?
Wist je dat?

Wanneer vertaalgeheugenbestanden te gebruiken

Bij Trusted Translations zijn we constant bezig met innoveren. Wij werken met nieuwe vertaalgeheugensbestanden om ervoor te zorgen dat uw organisatie profiteert van geavanceerde technologie die de kwaliteit en consistentie kan verbeteren terwijl uw vertaalkosten worden verlaagd en termijnen worden versneld.

Om volledig te kunnen profiteren van uw vertaalgeheugenbestanden is het belangrijk om te begrijpen hoe ze werken en onder welke omstandigheden ze normaal gesproken worden gebruikt.

Vertaalgeheugenbestanden kunnen, samen met toegang tot een vertaalgeheugenserver, waarde toevoegen aan de meeste middelgrote tot grote vertaalprojecten, vooral die waarbij het gaat om inhoud in een bruikbaar elektronisch formaat. Ideaal gezien bestaat deze inhoud in een standaardformaat, zoals Word, Excel, InDesign, XML, enz. Zodra u de inhoud in een herkenbaar en bruikbaar formaat heeft, zal de vertaler in staat zijn om de inhoud te openen binnen een vertaalomgeving, of het nu op een losstaand of webgebaseerde toepassing is.

Slecht gescande documenten, faxen of afbeeldingen van documenten zijn meestal niet de beste kandidaten, aangezien de meeste vertaalgeheugensoftwareprogramma’s deze niet goed genoeg kunnen lezen om een vertaalgeheugen te benutten.

Vraagt u zich af of vertaalgeheugenbestanden geschikt zijn voor uw project? Hoewel deze technologie verwarrend kan zijn, staat ons team klaar om meer uitleg of zelfs een demonstratie te geven. Bij Trusted Translations hebben we getrainde vertaalgeheugenexperts in dienst die u en uw organisatie kunnen uitleggen hoe en wanneer u deze technologie het beste kunt gebruiken.