BLOG IN ANDERE TALEN

Blog de traducción
Blog di traduzione
Blog de traduction
Übersetzungsblog
Blog de tradução
Vertaal Blog
翻訳ブログ
Блог на тему перевода
翻译博客
مدونة الترجمة
번역 블로그

De optie ‘Clean Up’ in Trados Workbench

De optie ‘Clean Up’ in Trados Workbench is een erg handig instrument. Deze functie verwijdert alle verborgen tekst en kan ook het vertaalgeheugen updaten, waardoor alle eventuele wijzigingen opgenomen worden die u heeft aangebracht buiten de vertaalsegmenten. Of u nu rechtstreeks met klanten of met vertaalbureaus werkt, het is van cruciaal belang om te weten hoe u een bestand schoonmaakt met Trados.
1. Als eerste stap selecteert u de optie ‘Clean Up’ in het menu ‘Tools’:

2. Vervolgens dient u het bestand te selecteren dat schoongemaakt moet worden. Klik daarvoor op ‘Add…’

3. Eens u het bestand heeft geselecteerd kan u ervoor kiezen om een ‘log file’ te creëren, waarin het schoonmaakproces wordt beschreven en u eventuele fouten kan bekijken. Kies een locatie voor dit ‘log file’ en geef het een naam:

4. Nadat uw ‘log file’ gecreëerd is, kan u kiezen uit vier verschillende manieren om uw document schoon te maken. De beste optie is ‘Update TM’, zodat alle eventuele veranderingen worden opgenomen in het vertaalgeheugen, los van het feit of u daarbij het corresponderende vertaalsegment opende of niet:

5. Nu kan u op de knop ‘Clean Up’ klikken om het proces te voltooien. Van zodra het proces voltooid is zal het venster er als volgt uitzien:

6. Indien er zich fouten voordeden, ga dan naar ‘Log File – View’, het .txt-bestand wordt geopend. Daarin vindt u eventuele fouten zoals gebroken tags of corrupte segmenten. Als het proces correct afgewerkt is en er doen zich geen fouten voor krijgt u aan het einde de volgende boodschap: “Cleanup finished successfully without errors!”
7. Het programma zal tijdens het schoonmaakproces tevens een .csv-bestand creëren (net zoals het .txt-logbestand) en een back-upbestand met de extensie .BAK. Dit is het tweetalige bestand, m.a.w. het bevat zowal de brontekst als de doeltekst en is een veiligheidsmaatregel opdat u tijdens het schoonmaakproces het tweetalige bestand niet zou verliezen.