Inleiding tot SDL Trados III: MultiTerm

Dit is het derde luik in onze Trados-triptiek. Vandaag zullen we het hebben over MultiTerm, de toepassing van SDL die het mogelijk maakt om termenbanken aan te leggen. Op basis van een excel-bestand met uw persoonlijk twee- of meertalige glossarium of een .xdt bestand dat de configuratie bevat van een eerder gemaakte termenbank creëert u er een nieuwe via het menu Termbase – Create Termbase. U volgt de stappen en configureert wat u nodig acht, waarna de termen geladen worden en u aan de slag kan.

In de praktijk kan u uw termbanken gebruiken in samenwerking met Workbench. Tijdens het vertalen hoeft u MultiTerm zelfs niet op te starten, u klikt gewoon op Term Recognition Options in het menu Options. Daarna selecteert u de juiste termenbank uit de lijst, en vanaf dan zullen in het vak aan de rechterzijde de termen uit het glossarium verschijnen zodra ze herkend worden in de te vertalen tekst.

U merkt ook dat er voor MultiTerm een aparte rij knoppen verschijnt in Word en TagEditor. Deze stellen u in staat om snel termen op te zoeken in de termenbank, nieuwe termen toe te voegen en uw glossarium op die manier te actualiseren. Ook hier zijn weer een hele reeks sneltoetscombinaties beschikbaar waarmee u extra vlot kan werken.