Instructievideo voor het gebruik van Excel-glossaria in Multiterm

Hieronder vindt u een video met uitleg (in het Engels) over het importeren van een tweetalig glossarium in Multiterm. Zeer nuttig!

Bron: Video Tutorial on Importing Excel Glossaries into Multiterm