Kenmerken van de Spaanse Taal

Voordat u aan een vertaalproject begint, is het handig om op de hoogte te zijn van de belangrijkste kenmerken van de Spaanse taal. Hieronder beschrijft Trusted Translations enkele elementen die van invloed kunnen zijn op uw Spaanse vertalingen.

Home » Talen » Spaans » Kenmerken van het Spaans

Taalkundige grondbeginselen

De Spaanse taal gebruikt het Latijnse alfabet, met een paar speciale letters: klinkers met een accent (á, é, í, ó, ú), u met een umlaut (ü), en een n met een tilde (ñ). Dit spellingsysteem is, dankzij een groot aantal historische hervormingen, bijna perfect “fonetisch” – d.w.z. grotendeels uitgesproken zoals het geschreven wordt, met weinig verborgen of stille letters – en is daarom gemakkelijker te leren dan veel andere talen.

Het Spaans heeft echter enkele opvallende klanken die het onderscheiden van het Engels. Vooral de getrilde ‘r’ is wat ingewikkeld om uit te spreken. De letters ‘b’ en ‘v’ worden vaak bijna niet van elkaar te onderscheiden uitgesproken, terwijl de letter ‘h’ stil is.

Uitspraak zal ook sterk variëren tussen de regionale dialecten van het Spaans. Terwijl bijvoorbeeld de dubbele ‘ll’ wordt uitgesproken als een Engelse ‘y’ in de meeste Spaanse dialecten, spreken veel sprekers het in Argentinië en Uruguay uit als een meer ‘zh’-klank (zoals de j in het Nederlandse jam ).

Interpunctie

Interpunctie in de Spaanse taal komt dicht in de buurt van, maar is zeker niet identiek aan, het Engels. Er zijn een paar belangrijke verschillen waar onervaren vertalers over kunnen struikelen.

In het Spaans worden uitroep- en vragende zinnen bijvoorbeeld voorafgegaan door omgekeerde vraag- en uitroeptekens, zoals: ¿Habla usted inglés? (Spreekt u Engels?) of ¡Qué lástima! (Wat jammer!). In een Spaanse dialoog wordt een verandering van spreker aangegeven door een streepje (-), terwijl in het Engels de opmerking van elke spreker in een nieuwe alinea wordt geplaatst. Evenzo kan het Spaans, vooral in Spanje, punthaken (« en ») gebruiken waar Engels dubbele aanhalingstekens (“”) zou gebruiken om spraak weer te geven.

Grammaticale verschillen

Spaans is, in tegenstelling tot Engels, een verbogen taal. Dit betekent dat Spaanse woorden hun vorm of uitgang veranderen om hun betekenis binnen een zin aan te geven, bijvoorbeeld of een werkwoord in eerste persoon of derde persoon staat, enkelvoud of meervoud, enzovoort.

Spaans heeft ook grammaticaal geslacht; alle zelfstandige naamwoorden zijn ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’, een aanduiding die vaak helemaal niets te maken heeft met de eigenlijke betekenis van het woord (bijv. el vestido, jurk, is mannelijk). Dit heeft gevolgen voor de bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden die bij het zelfstandig naamwoord worden gebruikt, terwijl in het Engels over de hele linie gewoon dezelfde lidwoorden worden gebruikt (a/an, the, enz.).

Formaliteit

Het niveau van formaliteit is een cruciaal kenmerk van elke Spaanse vertaling. Eerbied en beleefdheid worden bijvoorbeeld vaak uitgedrukt door het gebruik van de derde persoon usted in plaats van de meer informele tweede persoon t ú.  

De uitdrukking van formaliteit kan echter ook van land tot land en van dialect tot dialect verschillen. In landen als Argentinië, Uruguay, Paraguay, El Salvador en meer wordt vos op grote schaal gebruikt in plaats van tú, ook in advertenties en de pers. Dit benadrukt het belang van het werken met een vertaler die de normen van uw doelmarkt vloeiend beheerst.

Wist je dat?
Het Spaans kent verschillende punctuatieverschillen met het Engels, zoals omgekeerde vraagtekens.
Wist je dat?
De Spaanse taal heeft verschillende bijzondere tekens, zoals een ‘n’ met een tilde (ñ).
Wist je dat?
Ñ is het enige Spaanse teken dat afkomstig is van de Spanjaarden, maar niet terug te vinden is in het Latijn.
Wist je dat?
De uitdrukking van formaliteit in het Spaans kan sterk variëren afhankelijk van het specifieke land of de regio.
Wist je dat?
Wist je dat?

Ser vs. Estar

Een veel voorkomend obstakel bij Spaanse vertalingen is dat men begrippen tegenkomt waarvoor in het Engels één woord wordt gebruikt, maar die in het Spaans twee of meer uitdrukkingsvormen hebben, afhankelijk van de context.

Veel beginnende sprekers raken bijvoorbeeld in de war door ser en estar, twee werkwoorden die het concept ‘zijn’ aanduiden. Ser wordt gebruikt voor permanente statussen, zoals iemands naam; estar wordt gebruikt om tijdelijke dingen te beschrijven en om overgang aan te geven, zoals waar iemand staat. Evenzo kan Engels “voor” in het Spaans worden vertaald als por of para, afhankelijk van het verschil in betekenis.

Opmaak

De Spaanse taal bevat verschillende opmaakproblemen die een direct effect kunnen hebben op uw vertaling. Voor Spaanse titels bijvoorbeeld moet alleen de eerste letter van het eerste woord van de titel met een hoofdletter worden geschreven. In het Engels wordt de eerste letter van bijna elk woord normaal gesproken met een hoofdletter geschreven. Bij het gebruik van getallen in het Spaans vervangen punten komma’s en vice versa.

Fouten in de opmaak kunnen leiden tot aanzienlijke verwarring en zelfs tot financiële aansprakelijkheid. Trusted Translations begeleidt u door al deze verschillen om ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met elk aspect van uw Spaanse vertaling.

Engels naar Spaans tekstuitbreiding

Een van de meest opvallende verschillen bij het vertalen naar het Spaans is dat tekst die vanuit het Engels naar het Spaans wordt vertaald over het algemeen ongeveer 20% meer woorden zal bevatten. Vanwege de taalkundige regels van het Spaans zijn er vaak meer woorden nodig om hetzelfde in het Spaans te zeggen.

De grotere hoeveelheid tekst kan problemen veroorzaken bij de opmaak van het ontwerp, aangezien er meer woorden in hetzelfde ontwerp moeten passen. Bij Trusted Translations zijn onze DTP- medewerkers experts in het omgaan met tekstuitbreiding; zij zullen met uw team samenwerken om ervoor te zorgen dat de integriteit van uw oorspronkelijke ontwerp behouden blijft terwijl uw boodschap doorgegeven wordt.

Het andere grote probleem van tekstuitbreiding is natuurlijk de prijs. Als u werkt met vertaalbureaus die per doelwoord rekenen, kan tekstuitbreiding uw kosten met 20% verhogen.

Bij Trusted Translations prijzen we onze projecten echter op basis van het aantal woorden in de bron in plaats van op het aantal doelwoorden. Hierdoor kunt u aan het begin van het vertaalproject de uiteindelijke kosten van uw vertaling zien en bespaart u uiteindelijk geld.

Als marktleider staat Trusted Translations klaar om uw one-stop-shop te zijn voor Spaanse taal- en vertaaldiensten. Neem vandaag nog contact met ons op voor informatie over hoe we aan uw Spaanse vertaalbehoeften kunnen voldoen.