Amerikaans- Spaans

Gezien de omvang en de enorme koopkracht van de Amerikaans- Spaanse markt biedt dit een kans die niet kan worden genegeerd. Succes in deze markt vereist kennis van de ins en outs van de Spaanse taal in de VS

Home » Talen » Spaans » Kenmerken van het Spaans » Amerikaans Spaans

Geen enkel bedrijf zou cultureel specifieke inhoud uit Engeland, Canada of Australië gebruiken om zich op Amerikanen te richten. Waarom zou Spaans voor de Amerikaanse Hispanic markt anders zijn, vooral gezien de omvang en het belang van deze markt in termen van koopkracht?

Volgens recente studies zegt 88% van de Amerikaanse Hispanics dat zij bedrijven waarderen die hen in het Spaans te woord staan, en 87% vindt dat bedrijven die een oprechte inspanning leveren om in hun gemeenschap te investeren hun loyaliteit verdienen. Om bij deze bedrijven te horen en succes te vinden in de Amerikaans Spaanse markt, heeft u vertalingen nodig die deze doelgroep rechtstreeks kunnen aanspreken.

Hispanic Spaans

Wat betekent ‘Hispanic’ vanuit een historisch en taalkundig perspectief? De term werd voor het eerst gepopulariseerd in 1980 door de Amerikaanse Census, die het gebruikte in een poging om Latijns-Amerikanen die in de Verenigde Staten wonen te classificeren. In het bijzonder probeerde de volkstelling “Amerikanen te classificeren die zich identificeren als zijnde van Spaanstalige achtergrond en hun oorsprong of afstamming vinden in Mexico, Puerto Rico, Cuba, Midden- en Zuid-Amerika en andere Spaanstalige landen”.

Omdat Latijns-Amerikaans Spaans heel anders is dan Spaans uit Spanje, sprak deze demografie al een vorm van Spaans met zijn eigen unieke kenmerken. Sindsdien is “Hispanic” Spaans een overkoepelende term geworden voor een mix van dialecten en culturen uit meer dan 20 landen in Latijns-Amerika.

Hispanic of Latino?

U hebt misschien ook gehoord dat Spaanssprekende Amerikanen ‘Latino of Latina’ gebruiken om zichzelf te beschrijven. Hoewel sommigen “Hispanic” en “Latino/a” door elkaar gebruiken, definieert “Hispanic” over het algemeen mensen die afkomstig zijn uit Spaanssprekende landen, terwijl “Latino” mensen uit Latijns-Amerikaanse landen definieert (maar niet uit Spanje, en niet noodzakelijkerwijs Spaanssprekenden). Zelfs als u zich concentreert op de Amerikaanse Hispanic markt, is het essentieel om te weten hoe deze termen evolueren en veranderen.

Wist je dat?
88% van de Amerikaanse- Hispanics waarderen bedrijven die Spaans tegen hen spreken.
Wist je dat?
Volgens sommige voorspellingen zal tegen 2050 1 op de 3 mensen in de VS Spaans spreken.
Wist je dat?
Amerikaans- Spaans bevat veel leenwoorden uit de Engelse media en popcultuur.
Wist je dat?
De Spaanse markt heeft tien keer meer kans om te reageren op een goed vertaalde site.
Wist je dat?
Wist je dat?

Spaanse taal in de VS.

De Spaanstalige bevolking in de VS is harder gegroeid dan de eerste generatie immigranten uit heel Latijns-Amerika. Gebaseerd op een onderzoek uit 2020 door het Amerikaanse Census Bureau spreekt meer dan 13,2 procent van de mensen in de VS thuis Spaans – dat zijn meer dan 41,8 miljoen mensen van vijf jaar of ouder. Tegen 2050 wordt voorspeld dat een op de drie mensen in de VS Spaans zal spreken. Vanuit cultureel oogpunt blijft de Spaanse taal een essentiële vorm van communicatie met de VS, ook voor niet-Hispanics en voor degenen die hun hele leven in de Verenigde Staten hebben gewoond.

Amerikaans- Hispanic Spaans wijkt, net als Latijns-Amerikaans Spaans, op verschillende manieren af van Europees Spaans uit Spanje. Bijvoorbeeld, Amerikaanse Spaanstaligen gebruiken de tweede persoon meervoud vosotros niet; ze geven de voorkeur aan de onvoltooid verleden tijd boven de tegenwoordige tijd; en de taal is sterk beïnvloed door het Engels.

Echter, Amerikaans Spaans wordt ook sterk beïnvloed door mediabronnen – niet alleen traditionele Amerikaanse media in het Engels, maar ook door toonaangevende Spaanstalige mediabedrijven, zoals Univision en Telemundo. Amerikaans- Spaans vertoont ook een hoge mate van vermenging en dialectvariatie, vooral in grote steden met veel contact tussen verschillende groepen Spaanstalige immigranten.

Met al deze overwegingen moet rekening worden gehouden bij het vertalen voor de Spaanse markt. Simpel gezegd zou het een ernstige marketingfout zijn om te proberen inhoud voor de Spaanse (dat wil zeggen uit Spanje) markt toe te passen op Hispanic consumenten in plaats van uw materiaal af te stemmen op hun specifieke behoeften.  

De Amerikaans- Hispanic Markt bereiken

Het is soms nodig om uw inhoud nog verder te lokaliseren om een bepaalde regio van de Amerikaans- Spaanstalige bevolking aan te spreken.

De beweging en concentratie van mensen met Latijns-Amerikaanse achtergronden in de VS was complex en divers, waardoor een “one size fits all”-benadering werd verworpen. Spaanstaligen die in Los Angeles wonen, hebben bijvoorbeeld een sterkere Mexicaanse invloed, terwijl veel Spaanstaligen in New York City hun wortels in Puerto Rico hebben. Ook moet een reclameaanpak in grote steden als Miami, waar 90% van de Hispanics thuis Spaans spreekt, anders zijn dan die in kleinere steden of plattelandsgebieden.

Bovendien is het voor uw vertaalprojecten het beste om te werken met een team dat de vinger aan de pols houdt van specifiek Amerikaanse Hispanic-trends. Spaanse consumenten lopen bijvoorbeeld voorop op het gebied van digitale groei en een mobile-first markt, waarbij ze andere demografische groepen voorbijstreven wat betreft het bezit van smartphones en in de voorhoede van het gebruik van sociale media. Ze hebben ook meer kans dan niet-Hispanics om hun aankoopbeslissingen te laten beïnvloeden door familie.

De behoefte aan kwaliteitsvolle Spaanse vertalingen

Spaanse vertaling is niet langer een “nice to have” – het is een must-have. Tenslotte spelen voor de miljoenen Spaanstaligen in de V.S. nauwkeurige Spaanse vertalingen een kritieke rol, niet alleen in hun dagelijks leven, maar ook in veiligheid, gezondheid, wettelijke, openbare dienst, en overheidsgerelateerde mededelingen. In sommige gevallen, zoals op de spoedeisende hulp, kunnen correcte vertalingen zelfs het verschil betekenen tussen leven en dood.

Bij Trusted Translations staan onze deskundige Spaanse vertalers klaar om u te helpen de trends en taalkundige subtiliteiten te begrijpen die nodig zijn voor succes in de Amerikaanse Hispanic markt. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze Spaanse vertaaldiensten.