Home » Branche-expertise » Medisch

Medical Translation

From medical textbooks to workplace safety protocols, Trusted Translations has the required expertise to provide translations of medical and general healthcare documents that you, your staff and patients can trust. We are trusted by the most respected medical institutions, equipment manufacturers, insurance companies and government agencies including the Centers for Disease Control and Prevention, Harvard Medical, Pfizer, Siemens, General Electric, and Blue Cross and Blue Shield.

Medische vakterminologie

Medische vertalingen vereisen zeer specifieke taal evenals technische terminologie. Veel van onze medische vertalers hebben doktersdiploma’s, certificeringen, accreditaties en geavanceerde diploma’s in hun beroep om ervoor te zorgen dat de juiste terminologie nauwkeurig en consistent wordt gebruikt. Trusted Translations controleert al meer dan 20 jaar zijn medische vertaalteams en heeft een bewezen staat van dienst in de medische sector.

Medische Vertalingen

Het gebied van medische vertalingen is enorm en bestrijkt verschillende velden en industrieën. Hieronder vindt u slechts enkele van onze expertisegebieden op het gebied van medische vertalingen.

Medische documenten van zorginstellingen:

Dit omvat deskundige vertalingen met de volgende informatie: klinische studierapporten, algemene regelgevende documenten en wetgeving, aan gezondheidszorg gerelateerde handleidingen en octrooiaanvragen, ontslagdocumenten voor ziekenhuizen, verzekeringsclaims, manuscripten, marketingmateriaal, medische tabellen en rapporten, handleidingen voor medische apparatuur, medisch gerelateerde software, patiëntinformatie en anamnese dossiers, productspecificaties, wetenschappelijke- en witboeken, enz.

Vertaling van documenten van medische apparatuur, instrumenten, hulpmiddelen en levering:

In het kader van medische apparatuur, benodigdheden en diensten vertaalt Trusted Translations de volgende materialen: productbeschrijving en specificatiebladen, brochures, catalogi en marketingmateriaal. Onze teams hebben vooral ruime ervaring met het vertalen van teksten die gerelateerd zijn aan: ambulante hulpmiddelen, anesthesie-units, artroscopische apparatuur, autotransfusie-units, batterijopladers, hartritme meting units, bloedsomloop assistentie-units, colostoma benodigdheden, krukken, diabetische apparatuur, diagnostische apparatuur, elektrische ziekenhuisbedden, elektronische irrigatie/dioxidatiesystemen, elektro-chirurgische apparatuur, handstukken, hoortoestellen, hemodialyse-units, huisliften, implanteerbare hart pacemakers, infuuspompen, intermitterende lasers, borstkankerproducten, mobiele/draagbare apparatuur, neurochirurgische apparatuur, orthopedische hulpstukken, zuurstof concentrators, patiëntenkamer apparatuur, pediatrische apparatuur, perifere compressies, positieve luchtweg drukeenheden, revalidatie apparatuur, revalidatieproducten voor de luchtwegen, rookafzuigsystemen, trapliften, stereotactische systemen, stethoscopen, afzuigautomaten, chirurgische pompen, chirurgische hulpmiddelen en instrumenten, thermische verdunningsmiddelen, wc-apparatuur, looprekken en mobiliteitshulpmiddelen zoals oprijplaten, scooters en rolstoelen.

Wist je dat?
Trusted Translations heeft tweetalige dokters met medische opleidingen en certificeringen in dienst. 
Wist je dat?
We bieden de belangrijkste gezondheidsorganisaties medische vertalingen voor tarieven die 25-50 procent onder het markttarief liggen.
Wist je dat?
Trusted Translations is aangenomen om meer dan 160 ziekenhuizen in de Verenigde Staten te bedienen.
Wist je dat?
Trusted Translations is een bewezen leverancier van de Centers for Disease Control (CDC) en meer.
Wist je dat?
Wist je dat?

Vertaling van farmaceutische documenten

Wij beschikken over teams van experts die productbeschrijvingen en specificatiebladen, folders, websites, catalogi en ander marketingmateriaal vertalen gerelateerd aan de volgende farmaceutische producten: antilichamen, anticonceptiemiddelen, anti-infectiemiddelen, antivirale middelen, geneesmiddelen voor het autonome zenuwstelsel, biomaterialen, bio-farmaceutica, cardiovasculaire geneesmiddelen, geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel, chemische stoffen, geneesmiddelen voor chemotherapie, coatingsystemen, geneesmiddelen voor het gastro-intestinale systeem, hormonen en hormoonantagonistgeneesmiddelen, anorganische chemische stoffen, geneesmiddelen voor het luchtwegensysteem, producten testen, enz.

Bedrijfsliteratuur met betrekking tot Medische Apparatuur, Toeleveranciers

Trusted Translations vertaalt medisch en gezondheidsgerelateerd materiaal, waaronder: brochures, catalogi, marketingmateriaal, specificatiebladen, jaarverslagen, SEC-rapporten, handelsmerkinformatie, statuten en reglementen en andere bedrijfsdocumenten met betrekking tot medische, tandheelkundige en farmaceutische instrumenten en benodigdheden voor de Verenigde Staten, Europa, het Caribisch gebied en Latijns-Amerikaanse landen.

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996):

HIPAA-privacyregels vereisen dat gezondheidsplannen, een meerderheid van zorgaanbieders en zorginstanties voldoen aan vastgestelde normen. Het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken ( HHS) ziet toe op de naleving van de regels met betrekken tot de HIPAA. Deze regels kunnen vragen om de vertaling van bepaalde medische documentatie. Trusted Translations is uw oplossing voor deze vertaalbehoeften die betrekking hebben op HIPPA.

Medische vertaalteams en geheimhouding

Al onze medische vertalers hebben toegang tot vertaalgeheugens, eigen woordenboeken en branchespecifieke benamingen, wat garandeert dat iedere vertaling zelfs bij de grootste projecten zowel nauwkeurig als consistent is. Al onze vertalers zijn gebonden aan een commerciële en zakelijke geheimhoudingsovereenkomst. Trusted Translations neemt kwesties betreffende geheimhouding en beveiliging zeer serieus. Alle vertalingen blijven vertrouwelijk.