Internationaal Decennium van Inheemse Talen

De taalkundige diversiteit die in de vele culturen en gemeenschappen van de planeet wordt getoond is iets dat essentieel is voor de mensheid en voor wat het betekent een echt taaldier te zijn. In theorie is er geen limiet aan het aantal talen dat naar voren kan komen. Toch lopen de talen die in gebruik zijn het risico volledig in onbruik te raken. De meeste daarvan zijn inheemse talen, die representatief zijn voor de complexe culturen en kennissystemen van degenen die ze spreken. Daarom wordt al lang geprobeerd deze talen te promoten.

Deze maand kondigde de Algemene Vergadering van de VN het decennium 2022-2032 aan als het Internationaal Decennium voor Inheemse Talen (IDIL). Het doel is de aandacht te vestigen op de alarmerende status van veel inheemse talen. Volgens schattingen zal 50% van de huidige gesproken talen tegen 2100 uitgestorven of ernstig bedreigd zijn. Deze optimistische schatting kan evengoed worden verhoogd tot minstens 90 procent. In perspectief, de pessimistische uitkomst laat slechts ongeveer 300-600 gesproken talen onbedreigd tegen het einde van deze eeuw.

Het algemene doel is dus, de reeds bedreigde en mogelijk bedreigde talen nieuw leven in te blazen door uiteindelijk het gebruik ervan aan te moedigen. Dit betekent dat ze een plaats in de moderne wereld moeten krijgen.

Waarom het belangrijk is

Volgens het mondiale actieplan van het IDIL dat eind 2021 werd gepubliceerd, is ‘het recht op vrije, onbelemmerde keuze van taalgebruik, meningsuiting en opinie, alsmede zelfbeschikking en actieve betrokkenheid bij het openbare leven zonder angst voor discriminatie, een voorwaarde voor inclusiviteit en gelijkheid als essentiële voorwaarden voor de totstandbrenging van open en participerende samenlevingen.’ Elke unieke cultuur verdient het te bestaan voor zichzelf en op haar eigen voorwaarden, terwijl zij deelneemt aan een uiteindelijk verbonden wereld. Er zijn tegenwoordig problemen die iedereen aangaan en daarom moet iedereen kunnen deelnemen aan het vinden van oplossingen voor deze problemen.

Naarmate deze talen, culturen en kennisbronnen verdwijnen, verdwijnen ook mogelijke legitieme oplossingen voor problemen als klimaatverandering of biodiversiteit. Het was zelfs een vergadering van de VN-conferentie over biodiversiteit die de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Csaba Kőrösi, ervan overtuigde dat als we voor onze planeet willen zorgen, inheemse gemeenschappen en hun talen absoluut noodzakelijk zijn.

Het belang van de IDIL gaat veel verder dan het helpen van moderne samenlevingen om met bestaansproblemen om te gaan. Vertegenwoordiger Aluki Kotierk vertelde de VN dat taal voor inheemse Arctische gemeenschappen van cruciaal belang is voor politieke, economische, sociale, culturele en spirituele rechten. Kunnen leven in hun thuisland, kunnen functioneren in alle aspecten van de moderne samenleving in hun eigen taal, is volgens haar essentieel voor een waardig leven.

Gevarieerde inspanningen

Zelfs bedrijven als Motorola en Lenovo hebben besloten deel te nemen en verklaard dat zij innovatieve technologie naar meer groepen willen brengen. Deze missie hopen ze te bereiken door inheemse talen te integreren in hun toestellen, waardoor deze groepen een volledig gelokaliseerde gebruikersinterface krijgen.

Er zijn zelfs pogingen gedaan om technologie te gebruiken voor het behoud van inheemse talen, zoals het Indigenous Languages Technology Project van de National Research Council of Canada. Het belangrijkste verschil, en aantoonbare tekortkoming van een dergelijk project, is echter dat het de taal niet noodzakelijkerwijs in haar natuurlijke omgeving laat bestaan. Er is een verschil tussen het creëren van bijvoorbeeld een online archief van een taal en het uitnodigen van de taalgemeenschap zelf om te floreren en zich met de rest van de wereld bezig te houden.

Vanaf nu

Canada’s First Peoples’ Cultural Council heeft een voorstel opgesteld met tien doelstellingen voor het IDIL, waaronder: gemeenschappen controle geven over hun eigen taalgegevens; toegang tot internationaal onderzoek en middelen voor taalvernieuwing, alsmede tot onderwijs in de moedertaal; erkenning en respect voor inheemse kennis en deskundigheid. Zij spreken ook over de behoefte aan beschikbare technologie; een behoefte natuurlijk die Motorola al vervult met de steun van Lenovo.

Dit enthousiasme van inheemse groepen om deel te nemen is echt niets nieuws. Er is al lang het verlangen om hun kennis te delen over de omgeving waarin en waarmee zij altijd hebben geleefd. Met dit in gedachten zijn de opmerkingen van Kőrösi weliswaar ongelooflijk bemoedigend, maar ze vormen wel een herhaling van opmerkingen die leden van inheemse groepen in de afgelopen jaren al hebben gemaakt en het is de moeite waard om op te merken dat zijn opmerkingen in tijden van een overweldigende crisis komen.

Maar toch is hier sprake van een duidelijke, gemotiveerde, wereldwijde inspanning om een positieve verandering teweeg te brengen in de manier waarop de rest van de wereld omgaat met de natuur en met inheemse groepen. Dit decennium is net begonnen en de poging verdient een zekere mate van vertrouwen.

Afbeelding door Ronile van Pixabay