Vertaaldiensten JSON-bestanden

Bestanden die gebruikmaken van het open standaard JSON-gegevensformaat (.json) worden gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen vele soorten technologie. Voor de deskundige taalkundigen van Trusted Translations is het veel eenvoudiger om meertalige projecten te beheren wanneer vertalingen worden opgeslagen in JSON-bestanden. Het meest voorkomende gebruik ervan is het lokaliseren en weergeven van gegevens in webtoepassingen of op websiteservers, zodra de juiste machtigingen zijn verleend.

Vertaling van JSON-bestanden

Het JSON-formaat is momenteel een van de meest gebruikte formaten voor het delen van vertalingen in vele soorten projecten en is vooral geschikt voor game-lokalisatie, maar ook voor webgebaseerde en mobiele apps. De vele voordelen zijn onder meer het feit dat het een algemeen bekende favoriet is bij ontwikkelaars en dat zelfs niet-technische gebruikers het gemakkelijk te lezen vinden. Het kan worden geopend door relatief eenvoudige programma’s zoals Windows Notepad, naast Microsoft Visual Studio Code en GitHub Atom.

Kenmerken van JSON-bestanden

JSON-bestanden zijn een eenvoudige optie voor vertaalbeheer en bieden verschillende manieren om projecten te beheren die zijn gelokaliseerd door deskundige taalkundigen, zoals het Trusted Translations-team. Hierdoor kunnen taaldienstverleners gestroomlijnde workflowstructuren kiezen die snelle levering van nauwkeurige teksten garanderen, afgestemd op de vereisten van elke klant.
Er zijn twee hoofdtypen JSON-bestanden: eentalig en meertalig. Wanneer elke taal afzonderlijk wordt opgeslagen, bevatten JSON-bestanden met één taal vertalingen in slechts één taal, samen met gelokaliseerde berichten en vertaalsleutels die door de ontwikkelaars zijn ingesteld.
Meertalige JSON-bestanden bevatten daarentegen vertalingen voor alle talen die voor een project zijn gepland. De eenvoudige sleutel-waardestructuur bevat de brontaal als sleutel en de vertaling ervan als waarde. Deze gegevens worden opgeslagen in door komma’s gescheiden sleutel-waardeparen en arrays tussen vierkante haakjes, met objecten tussen accolades, waardoor ze snel kunnen worden opgehaald.

Wist je dat?
Een opstartend bedrijf verbeterde de bruikbaarheid van web-apps wereldwijd met JSON-vertalingen.
Wist je dat?
Trusted Translations hielp een bedrijf zijn e-commerce-platform internationaal uit te breiden.
Wist je dat?
Een individuele ontwikkelaar kreeg positieve feedback na het lokaliseren van zijn app.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?

JSON-bestanden vertalen

Dit formaat heeft echter enkele beperkingen die voor vertalers uitdagingen kunnen opleveren: sleutels moeten bijvoorbeeld tekenreeksen tussen dubbele aanhalingstekens zijn en waarden moeten geldige JSON-gegevenstypen zijn. Hoewel het oorspronkelijk is afgeleid van de JavaScript-objectnotatiesyntaxis, is het aanzienlijk uitgebreid, waarbij veel verschillende talen nu compatibel zijn met JSON-gegevens.
In de commerciële wereld gebruiken zoveel computerprogramma’s en mobiele apps nu JSON-bestanden dat het bijna een universeel formaat is geworden. Omdat ontwikkelaars JSON gebruiken om software-ontwikkeling te ondersteunen, kunnen JSON-bestanden lastig te vertalen zijn. Daarom zijn de taalkundigen van Trusted Translations volledig opgeleid in het werken in dit formaat, zodat internationale klanten vertrouwen hebben in de weergave op het scherm van hun meertalige websites.