Is taal emotioneler geworden?

Begin vorig jaar publiceerde een team van onderzoekers van de Wageningen Universiteit en Research (WUR) en de Universiteit van Indiana een artikel waarin werd beweerd dat de toenemende irrelevantie van feiten in het publieke debat werd aangetoond, die een zekere geloofwaardigheid toevoegt aan het idee dat ons huidig tijdperk er een is waarin ‘waarheid’ relatief is.

De onderzoekers keken naar het taalgebruik in miljoenen Engels- en Spaanstalige boeken die tussen 1850 en 2019 werden gepubliceerd en analyseerden het gebruik van de 5.000 meest gebruikte woorden in elke taal. Los daarvan analyseerden ze ook hoe het woordgebruik in de New York Times in dezelfde periode veranderde. Zij vonden een toename van redenerende woorden, zoals “bepalen” en “conclusie”, en een afname van intuïtieve woorden, zoals “voelen” en “geloven”, die rond 1850 begon en duurde tot het einde van de 20e eeuw. Vanaf de jaren tachtig is dit patroon echter omgekeerd, parallel aan een verschuiving van collectivistisch naar individualistisch taalgebruik.

Een veranderend landschap

“De drijvende kracht achter de langetermijnpatronen van 1850 tot 1980 blijft noodzakelijkerwijs speculatief,” aldus hoofdauteur Marten Scheffer van de WUR, die als mogelijke oorzaak de opkomst van wetenschap en technologie en de daaruit voortvloeiende sociaal-economische voordelen noemt, die “doorwerkten in de cultuur, de maatschappij en haar instellingen, variërend van het onderwijs tot de politiek”. Wetenschap, en de taal verbonden aan de wetenschap, verwierf een zekere ongerepte status.

Evenzo, blijft er een zekere mate van speculatie over de mogelijke drijfveren voor de opkomst van intuïtief taalgebruik. De auteurs ontdekten dat de verschuiving in boekentaal van rationaliteit naar sentiment versneld toenam rond 2007, samen met de wereldwijde opkomst van sociale media. Vervolgens presenteren zij een reeks traktaten die het idee ondersteunen dat sociale media een belangrijke drijvende kracht achter dit patroon kan zijn.

Er is een groot aantal sociale mediacampagnes geweest over een breed spectrum van ideologieën. Het artikel belicht hoe sociale media de Arabische Lente hebben gekatalyseerd door de wreedheden van het Tunesische regime in beeld te brengen, hoe jihadistische video’s terroristen motiveren door gruwelijke daden van Amerikaanse soldaten te tonen, en hoe veganisme wordt bevorderd door campagnes waarin afschuwelijke dierenwelzijnskwesties worden belicht. In deze gevallen weerspiegelt het gepresenteerde materiaal in feite de werkelijkheid, zij het op een manier die een emotionele reactie uitlokt op een wereld die wordt gezien als “onrechtvaardig en verstrikt in een veelheid van crises”, maar men kan ook kijken naar het gebruik van sociale media bij de verspreiding van complottheorieën. In de VS zijn er voortdurend beweringen van verkiezingsfraude op basis van intuïtie, in die mate dat het leidde tot de bestorming van het Capitool in 2021.

Dit gezegd zijnde, heeft de ontdekte verschuiving “haar oorsprong tientallen jaren vóór de opkomst van sociale media, wat suggereert dat, hoewel de sociale media een versterker kunnen zijn geweest, andere factoren de stagnatie van de langdurige stijging van de rationaliteit rond 1975 tot 1980 moeten hebben aangedreven en de ommekeer hebben veroorzaakt,” zoals het team rapporteert.

Vanaf nu

Wel gaven zij toe dat “de langetermijnpatronen deels een artefact zijn van de data en de woordkeuze”, en dat die geanalyseerde teksten zelf “een eenzijdige weergave van de taal” zijn. Een aantal onbekende variabelen kan mogelijk bijdragen tot deze trend, naast een bredere verschuiving weg van feiten en rede.

Ongeacht wat deze effecten veroorzaakt, zoals mede-auteur Ingrid van de Leemput van de WUR zegt, wijzen hun resultaten op een verband tussen “het relatieve waarheidsfenomeen en een historische schommeling in het evenwicht tussen onze twee fundamentele denkwijzen: Redenering versus intuïtie.” Vanwege zijn aard zou deze verschuiving hoogstwaarschijnlijk onmogelijk te voorkomen zijn, waardoor de samenlevingen gedwongen zouden wordenom een nieuw evenwicht te vinden, waarbij uitdrukkelijk het belang van intuïtie en emotie wordt erkend” zonder het belang van wetenschap en ratio bij het begrijpen van een complexe wereld te ontkennen.

Afbeelding door Mohamed Hassan van Pixabay