Juridisch jargon duidelijk en eenvoudig uitgelegd

Taal is een instrument waarmee we allemaal proberen een wereld te begrijpen die boordevol zit met vaak verbijsterende regels en regelgeving. Er zijn weinig voorstanders van het soort onbegrijpelijke jargon dat bureaucratische processen zo moeilijk te navigeren maakt. Als zodanig is er een groeiende trend onder een aantal regeringen om zichzelf ‘begrijpelijker’ te maken.

De in 2010 aangenomen Plain Writing Act verplicht federale agentschappen om duidelijke overheidscommunicatie te schrijven die het publiek kan begrijpen en gebruiken. Zoals uiteengezet door het Plain Language Action and Information Network, betekent dit dat de lezers gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben, begrijpen wat erover wordt gezegd en handelen op basis van de verstrekte informatie. Daartoe hebben zij de Federale Gewone Taal Richtlijnen opgesteld, die de agentschappen kunnen raadplegen om te begrijpen hoe zij hun informatie het best kunnen presenteren.

Justitie gebruikt deze richtlijnen bijvoorbeeld ‘bij het schrijven van elk nieuw of substantieel herzien document dat: informatie geeft over onze diensten of voorzieningen; dat nodig is om een van onze voorzieningen of diensten te verkrijgen; of dat uitlegt hoe te voldoen aan een vereiste die wij beheren of hanteren’.

De Food and Drug Administration werkt van haar kant aan een grotere bekendheid van haar medewerkers met de Plain Writing Act en biedt alle medewerkers op verschillende manieren opleiding, waaronder de online modules van het Department of Health and Human Services Plain Language, webinars en persoonlijke opleiding. Evenals het Ministerie van Justitie streven zij ernaar de richtlijnen voor duidelijke taal te gebruiken bij het schrijven van nieuwe documenten.

Ook in Canada is onlangs de ‘Plain Language Community of Practice’ opgericht, om een netwerk van communicatiedeskundigen ter beschikking te stellen die ambtenaren moeten helpen om in gewone taal met hun publiek te communiceren.

Aan de andere kant van de wereld volgt de regering van Nieuw-Zeeland eveneens met een nieuw wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat ambtenaren de hierboven geschetste eenvoudige, begrijpelijke taal gebruiken om met het publiek te communiceren. The Plain Language Billl, zoals het wordt genoemd, heeft de eerste twee lezingen doorstaan en wacht momenteel op de derde en laatste lezing alvorens het in wetgeving wordt omgezet.

Voorstanders van het wetsvoorstel zien veel ruimte voor verbetering in de communicatie van de Nieuw-Zeelandse overheid. Net als het Plain Language Action and Information Network heeft het land al een jaarlijkse prijs voor gewone taal met een trofee voor ‘de beste zin omzetting’ om deze ontwikkeling verder aan te moedigen.

De oppositie van Nieuw-Zeeland, National, betoogt dat het onvermijdelijk nog meer lagen van bureaucratie en kosten zal toevoegen, door de invoering van zogenaamde ambtenaren die gebruik van gewone taal monitoren, terwijl de communicatie met het publiek er niet echt door verbetert. “Laat me in uiterst klare taal spreken,” zei nationaal parlementslid Chris Bishop. “Dit wetsvoorstel is het domste dat in deze zittingsperiode aan het parlement is voorgelegd, National zal het intrekken.”

De wetgevers van Labour beweren dat het uiteindelijk zal lonen door een betere naleving van de belastingwetgeving, meer vertrouwen in de overheid en minder tijd die callcenters en personeel kwijt zijn aan het omgaan met een verbijsterd publiek.

Op 19 oktober is het wetsvoorstel in derde lezing goedgekeurd – met steun van de Labour-, Groene en Māori-partijen – en zal het in een wet worden omgezet.

Mensen moeten kunnen vertellen wat er is gebeurd en waarom, ook wat er als gevolg daarvan zal gebeuren, dus als overheden communiceren op een manier die mensen niet kunnen begrijpen, kan dat er onvermijdelijk toe leiden dat mensen zich niet inzetten voor de diensten die voor hen beschikbaar zijn. Dit leidt er dan weer toe dat zij het vertrouwen in de overheid verliezen en uiteindelijk niet ten volle aan de samenleving kunnen deelnemen. Het gaat vooral om mensen die Engels als tweede taal spreken, geen universitaire opleiding hebben gevolgd, gehandicapt zijn of ouderen zijn.

Voor Lynda Harris, die de prijzen lanceerde en directeur is van Write Ltd., het adviesbureau voor gewone taal , is verwarrend taalgebruik meer dan alleen een esthetische zorg. Overheidscommunicatie beslist over de meest intieme en belangrijke delen van mensen hun leven. Dit omvat hun immigratiestatus, scheidingspapieren, rechten op sociale uitkeringen of het vermogen om een huis te bouwen. Om haar punt te illustreren, vertelt ze over de brieven die ze ontvangt van mensen die ‘hun frustratie, tranen en woede beschrijven, omdat ze gewoon hebben geprobeerd iets gedaan te krijgen.’

Dit geldt ook voor elke publieke verklaring van een ambtenaar die er uiteindelijk op uit is de zaak in het onzekere te trekken en de aandacht af te leiden van zijn eigen schuld. We zien het in politieverklaringen die luiden: ‘agenten stuitten op een mannelijke verdachte … waarna een schietpartij plaatsvond waarbij een agent betrokken was,’ wat uiteindelijk geen recht doet aan de realiteit van de situatie.

Taalkundige Dr. Andreea Calude suggereert echter dat eenvoudige taal geen wondermiddel is. “Zolang mensen creatief en speels en inventief zijn,” zegt ze, “denk ik dat ze er wel een weg omheen zullen vinden.”

Om ervoor te zorgen dat uw content voldoet aan deze richtlijnen voor eenvoudig schrijven, kunt u gebruik maken van de content review diensten van Trusted Translations, waaronder redactie en proeflezen. Dit soort perspectief kan bijzonder nuttig zijn bij het overbruggen van de kloof tussen sprekers van de eerste en de tweede taal.

Photo door Andrea Piacquadio