BLOG IN ANDERE TALEN

Blog de traducción
Blog di traduzione
Blog de traduction
Übersetzungsblog
Blog de tradução
Vertaal Blog
翻訳ブログ
Блог на тему перевода
翻译博客
مدونة الترجمة
번역 블로그

En nu iets heel anders: Algospeak

Taal is een levend ding. Hoewel we er in ons dagelijks leven misschien niet zo bij stilstaan, veranderen de talen die we spreken elke dag met ons mee. In wezen is taal slechts een instrument om communicatie te vergemakkelijken en naarmate ons leven als mens verandert – van de vroege agrarische samenlevingen naar steden met complexe economieën naar het digitale tijdperk van snelle technologische vooruitgang – zo ook moet onze taal veranderen.

Als je bewijs wilt, kijk dan naar een tekst in het Oud Engels. Technisch gezien is het nog steeds Engels, maar de taal is in honderden jaren zo ingrijpend veranderd dat het Oud Engels onmogelijk te lezen is zonder training of vertaling in modern Engels.

Maar zelfs op kleinere schaal echter blijft het Engels zich ontwikkelen en veranderen om aan onze behoeften te voldoen en ons te helpen effectiever met elkaar te communiceren. Woorden worden constant uitgevonden of opnieuw gebruikt om onze steeds meer technologische samenleving beter te dienen. Als je wel eens op sociale media zit, ben je waarschijnlijk al een belangrijk voorbeeld van de huidige taalverandering tegengekomen zonder het te beseffen – het heet algospeak.

Wat Is Algospeak?

Algospeak is een woord dat zo nieuw is dat, terwijl ik dit typ in Microsoft Word, mijn computer elke verschijning in rood onderstreept en denkt dat ik een fout heb gemaakt. Het komt van het woord ‘algoritme’, je weet wel, dat nevelige ding waar alle makers van content op sociale media platforms zich aan houden. Het algoritme beslist welke berichten worden gepromoot en getoond aan gebruikers, en welke worden weggemaakt, allemaal aan de hand van een ingewikkelde reeks regels en criteria. Onderdeel van de criteria is het screenen van berichten die gevoelige inhoud of taal bevatten, en om dat te doen gebruiken sociale mediaplatforms AI om bepaalde woorden die geacht worden gevoelige inhoud weer te geven, te markeren en te censureren.

Algospeak verwijst naar de aanpassingen in het taalgebruik die makers van content gebruiken om deze pogingen tot censuur te omzeilen. Zo worden woorden als ‘dood’ of ‘gedood’ vaak gemarkeerd door sociale media AI vanwege hun associatie met geweld. Om dit te omzeilen zijn makers van content woorden als ‘onleven’ of ‘onlevend’ gaan gebruiken om dezelfde betekenis over te brengen zonder dat hun content wordt gecensureerd. Na de nietigverklaring van Roe v. Wade, begonnen internetgebruikers naar abortus te verwijzen als ‘kamperen’ om censuur of wettelijke repercussies te vermijden.

Het uitbreken van de pandemie leidde ook tot nieuwe termen in algospeak: makers op TikTok en andere soortgelijke platforms noemden het de ‘Panini’ of ‘Panda Express’ om te voorkomen dat ze het doelwit zouden worden van AI die video’s waarin de pandemie werd genoemd omlaag rangschikte in een poging de verspreiding van desinformatie te beperken.

Er zijn geen echte regels voor algospeak; de gekozen vervangende woorden hebben soms fonetische of thematische overeenkomsten met het oorspronkelijke woord, zoals ‘panini’ en ‘pandemie’, maar andere, zoals sekswerkers die zichzelf ‘accountants’ noemen, hebben minder voor de hand liggende verbanden. In zekere zin doet het denken aan Thieves’ Cant of aan Cockney’s rijmende straattaal. Technisch gezien nog steeds Engels, maar met een aangepaste woordenschat die helpt de ware betekenis voor niet-ingewijden of vreemde oren te verbergen.

Dus…wat is het probleem?

Het bestaan van algospeak is niet alleen een fascinerende casus voor taalnerds zoals ik, maar belicht ook problemen in verband met censuur en laat zien hoe we allemaal nog steeds proberen een evenwicht te vinden tussen vrijheid en veiligheid online nu het internet een steeds grotere rol gaat spelen in ons dagelijks leven.

Enerzijds kan een deel van de algoritmische AI-censuur op sociale media voorkomen dat kwetsbare of beïnvloedbare internetgebruikers, zoals kinderen, onnodig worden blootgesteld aan potentieel zorgwekkende inhoud. Anderzijds kan een dergelijke censuur het voeren van belangrijke discussies over bepaalde gevoelige onderwerpen bemoeilijken, omdat bepaalde woorden regelrecht worden verboden.

Het feit dat ik dit artikel schrijf betekent dat de verantwoordelijken van de sociale media waarschijnlijk al bezig zijn met een antwoord op algospeak, en misschien zullen woorden als ‘on-levend’ worden toegevoegd aan de lijst van ‘slechte woorden’, alleen maar om nieuwe iteraties en tijdelijke oplossingen te doen ontstaan. Eén ding is duidelijk: er zal geen gemakkelijke oplossing zijn voor zo’n genuanceerd probleem.

Het is een ongelooflijk ingewikkelde kwestie om op te lossen, en ik zal niet doen alsof ik alle antwoorden heb, maar het is toch een fascinerende kijk op hoe wij als samenleving nog steeds aan het uitzoeken zijn hoe het leven aan de digitale frontlinie eruit ziet en waar we bepaalde grenzen voor onszelf zullen stellen. Alleen de tijd zal het leren wat voor veranderingen dit in onze talen teweeg zal brengen. En wie weet? Misschien moet Trusted Translations ooit beginnen met het aanbieden van vertaaldiensten naar en uit algospeak!

Photo door Дмитрий Хрусталев-Григорьев op Unsplash