Interstellaire Taalevolutie

In een sterrenstelsel ver, ver weg…

…zijn er misschien mensen die de zin “in een sterrenstelsel ver, ver weg” niet begrijpen!

Gezien de dramatische effecten van taalisolatie, is het zeker dat interstellaire ruimtereizen de evolutie van taal op ingrijpende wijze zullen beïnvloeden. Hoe zal taal veranderen als de mensheid het grote onbekende verkent?

Zullen talen “verdwijnen in de ruimte”?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we de logistiek van interstellaire reizen in ogenschouw nemen. Veel wetenschappers (en sciencefiction schrijvers) hebben creatieve manieren bedacht om mensen veilig naar andere sterrenstelsels te vervoeren, ondanks de duizelingwekkende afstanden die moeten worden afgelegd.

Een van de populairste theorieën betreft het gebruik van een generatieschip – een ruimteschip waarin verschillende generaties menselijke reizigers zijn geaccommodeerd. Als de missie er honderden jaren over doet om haar bestemming te bereiken, zullen de generaties die dat meemaken de achter-, achter-(achter-) kleinkinderen van de oorspronkelijke reizigers zijn. Deze ruimtevaarders zullen ongetwijfeld hun eigen taal vormen na zoveel jaren in isolatie.

Taalproblemen in de ruimte

 Volgens eenrecente taalkundige studie, zijn er bepaalde elementen van een taal die bijna gegarandeerd veranderen tijdens een lange ruimtereis. De auteurs van de studie analyseerden ongewoon lange zeereizen op aarde om daardoor enkele voorspellingen te kunnen doen over de taalevolutie verder dan de Melkweg.

Neem bijvoorbeeld de syntax: ruimtereizigers zullen waarschijnlijk heel andere grammaticale constructies ontwikkelen dan die hier op aarde gebruikt worden. De geschiedenis kent al talrijke voorbeelden van syntactische verandering, zoals de verschuiving in de 15e eeuw van de “volgorde: werkwoord-tweede woord” (“Nooit heb ik”) naar een moderne woordvolgorde (“Ik heb nooit”). Hoewel de archaïsche versies niet helemaal onleesbaar zijn, klinken ze toch vreemd voor een hedendaags oor.

Uitspraak en spelling zullen ook drastisch veranderen. De auteurs van de studie moedigen de lezers aan om het lezen van Oud Engels, zoals Beowulf, of Midden-Engels, zoals de werken van Geoffrey Chaucer, te vergelijken met het Engels van vandaag. Door een gigantische taalkundige gebeurtenis die bekend staat als de Grote Klinkerverschuiving, is de oorspronkelijke spelling van Chaucers Engels uiterst moeilijk te lezen voor een modern publiek.

Ten slotte, zullen interstellaire ruimtereizigers hun eigen woordenschat ontwikkelen die verwijst naar hun leven aan boord een ruimteschip. Ingeval u ooit hebt geprobeerd u te oriënteren in de verschillen tussen Amerikaans en Brits Engels -is het chips of fries? Lifts of elevators? Je kunt je voorstellen hoe dramatisch anders de woordenschat van een nieuwe generatie ruimtemensen zou kunnen zijn.

Implicaties voor de communicatie

Houston, we hebben een probleem: licht en geluid doen er lang over om door de ruimte te reizen, dus kan het voor interstellaire reizigers bijzonder moeilijk zijn om met vrienden en familie thuis te communiceren.

Als het ruimteschip een radiobericht naar de aarde zou sturen, kan het tientallen jaren aardse tijd in lichtjaren duren voordat dat bericht ons hier bereikt. Daarnaast is taalverandering ook op aarde een continu proces en kunnen beide partijen dus moeite hebben om elkaars antwoorden te begrijpen.

In plaats daarvan moeten buitenwerelders en aardbewoners misschien communiceren met een “bewaarde” vorm van de taal die op aarde wordt gekozen als lingua franca voor galactisch reizen. Deze taal zou meer functioneren zoals het Latijns dat bewaard is gebleven voor gebruik in de katholieke kerk, of het gebruik van het Sanskriet als ceremoniële en rituele taal in India.

Dus, als je vanavond naar de sterren kijkt… probeer je dan voor te stellen hoe ze zouden heten in een “buitenaards” Engels van de toekomst.

De meer dan 200 talen van Trusted Translations bevatten nog geen Martiaans, maar wij zijn een vertrouwde vertaalpartner van NASA, naast vele andere overheidsorganisaties, universiteiten, non-profits, multinationale ondernemingen en meer. Wat het taalproject ook is, wij leveren hoogwaardige, kosteneffectieve vertaaldiensten met uitstekende doorlooptijden. Neem vandaag contact met ons op voor meer informatie.