Globalisering, Internationalisering, Lokalisering, Vertaling: Werk uw GILT uit

In de vertaalwereld spelen een aantal unieke processen. Er is natuurlijk het vertalen zelf, maar ook globalisering, internationalisering en lokalisering (GILT). Hoewel met name de laatste drie inwisselbaar lijken, is het belangrijk te begrijpen wat hen van elkaar onderscheidt.

Lokalisering & Vertaling

Vertalen is simpelweg het nemen van een tekst in de ene taal en het vertalen ervan in een andere taal. Deze definitie is zo eenvoudig als men zou verwachten. Maar vaak is een directe letterlijke vertaling niet het meest praktische. Een bepaalde tekst zal waarschijnlijk een groot aantal cultureel specifieke kenmerken bevatten (denk bijvoorbeeld aan idioom of maateenheden) die in de context van de nieuwe taal weinig of geen betekenis hebben. Verschillende taalgemeenschappen hebben als het ware hun eigen ‘identiteit’ en conventies. Dit is waar lokalisatie om de hoek komt kijken.

Lokalisatie is het proces waarbij die unieke kenmerken worden aangepast van de ene taal naar de andere. Bij verhalende vertalingen geeft de professionele vertaler, in plaats van een directe letterlijke vertaling van bijvoorbeeld een idiomatische uitdrukking, een equivalent idioom in de doeltaal dat hetzelfde algemene idee overbrengt als het origineel. Maar dit gaat verder dan dit soort context.

Bij de lokalisatie van webpagina’s kunnen valuta’s worden gewijzigd, evenals de opmaak van datum en tijd. Alles wat het gemakkelijker maakt om de inhoud op meer natuurlijke wijze te begrijpen in een nieuwe cultureel-taalkundige omgeving.

Lokalisatie is dus het aanpassen van inhoud aan een specifieke markt. Dit is cruciaal voor een bedrijf dat een nieuw doelpubliek wil bereiken, omdat het belangrijk is om klanten niet van zich te vervreemden.

En het zijn niet alleen webpagina’s die gelokaliseerd moeten worden. Meer technische inhoud of producten, zoals software, hebben dit ook nodig om functioneel te blijven in verschillende talen.

Internationalisering vs. Globalisering

Voordat lokalisatie kan plaatsvinden, maken sommige bedrijven gebruik van internationalisatie. In de eenvoudigste bewoordingen betekent dit dat de inhoud zodanig wordt opgezet dat die cultuur-specifieke inhoud wordt vermeden. Dit werkt als een manier om het vertaalproces te stroomlijnen, waardoor lokalisatie tot een minimum wordt beperkt en mogelijk zelfs helemaal niet meer nodig is. En zelfs als lokalisatie nog nodig is, vermindert dat de noodzaak van uitgebreide herontwerpen, wat een nuttige kostenbesparende stap is.

Terwijl lokalisatie na de lancering gebeurt als onderdeel van het vertaalproces, wordt internationalisatie opgenomen in de creatie en opzet van de inhoud zelf. Dit kan betekenen dat diagrammen worden gebruikt in plaats van regio-specifieke terminologie, of dat de inhoud geen cultureel gevoelig materiaal bevat.

Globalisering is dan weer een overkoepelende term die zowel internationalisering als lokalisering omvat. In het algemeen is het een strategische actie die erop gericht is inhoud ‘wereldwijd beschikbaar’ te maken. Dit wordt steeds belangrijker naarmate men zijn inhoud aan een groter publiek moet presenteren. Als zodanig is elke schakel van globalisering even belangrijk.

Net als bij lokalisatie is het ook belangrijk om na te denken over het specifieke soort globaliseringsdienst dat nodig is.

Product-globalisering verwijst naar de aanpassing van een bepaald product via zijn gebruikersinterfaces, technische documenten, online help content, wettelijke overeenkomsten, enz. Het gaat hierbij meestal om zeer complex materiaal.

Globalisering van inhoud daarentegen heeft specifiek betrekking op de aanpassing van bepaalde inhoud voor gebruik in andere talen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om online-inhoud, e-learning modules, verpakkingen, technische documentatie en tekst voor de gebruikersinterface. Elke vorm van gebruikersgerichte elementen.

Globalisering, internationalisering, lokalisering en vertaling zijn allemaal onderling verbonden aspecten van het proces om inhoud naar een groter publiek te brengen. Door zich op elk van deze aspecten afzonderlijk te concentreren, kunnen ondernemingen en particulieren die vertaaldiensten zoeken, zich ervan verzekeren dat zij het maximale eruit kunnen halen en zowel tijd als kosten besparen.

Als vertaalbedrijf met een team van taalexperts uit de hele wereld is Trusted Translations voorzien om elk belangrijk aspect van dat proces aan te kunnen. Dit omvat zowel de globalisering van de inhoud als elke specifieke lokalisatie-dienst die nodig kan zijn. Trusted Translations kan u helpen te bepalen welke dienst u nodig hebt en kan een effectief product leveren met een betrouwbare doorlooptijd.

Afbeelding door Gerd Altmann van Pixabay