Klimaatcrisis en taalverlies?

Wanneer de zorgen over de klimaatcrisis in het Westen tot uiting komen, wordt het gesprek vaak gericht op westerse belangen. Dat is geen volstrekt onredelijke realiteit. Maar het is belangrijk om te spreken over degenen voor wie de crisis al het meest dreigend is. Sprekers van minderheidstalen hebben een lange en legendarische geschiedenis van vervolging meegemaakt en hun talen worden nu al met uitsterven bedreigd.

Een toenemende crisis

Gezien het huidige traject, schatten taalkundigen dat de helft van de talen in de wereld in de komende 100 jaar verloren zal gaan, waarbij ze de cultuur en kennis die zij vertegenwoordigen met hen meenemen. Minder optimistische voorspellingen suggereren dat het aantal dichter bij 90% ligt.

Sinds 1950 is het aantal unieke talen dat in onze wereld wordt gesproken gestaag afgenomen. In 1945 was meer dan 50% van de inheemse talen in de Verenigde Staten en Australië al uitgestorven. Momenteel zijn er meer dan 7.000 talen verspreid over onze planeet, waarvan er ongeveer 2.900 bedreigd zijn.

Zoals Anastasia Riehl, de directeur van de Strathy language unit aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, opmerkt, zijn de factoren voor deze trend globalisering en migratie, aangezien gemeenschappen verhuizen naar regio’s waar hun taal niet wordt gesproken of gewaardeerd. Ze voegt eraan toe dat “de meeste talen van de wereld zich bevinden in delen van de wereld die steeds onherbergzamer worden voor mensen.”

“Wanneer klimaatverandering zich aandient, worden gemeenschappen nog meer ontwricht”, zegt ze, waarbij ze erop wijst hoe kleine taalgemeenschappen, waarvan er veel op eilanden en kusten wonen, kwetsbaar worden voor orkanen en de stijging van de zeespiegel, terwijl vele anderen leven op gronden waar stijgende temperaturen een bedreiging vormen voor traditionele landbouw- en visserijpraktijken. Wanneer de crises zich voordoen, verhuizen deze gemeenschappen naar gebieden waar hun taal niet wordt gewaardeerd en dus wegkwijnt. Klimaatverandering heeft wat Riehl noemt een “multiplicator effect”, waardoor het de “laatste nagel aan de doodskist” wordt voor duizenden talen.

Riehl geeft Vanuatu als voorbeeld. Vanuatu is een eilandnatie in de Stille Zuidzee van 12.189 vierkante kilometer (4,706 vierkante mijlen), met 110 talen, één taal voor elke 111 vierkante kilometer, waarmee het de plaats is met de hoogste taaldichtheid ter wereld. Overigens is het ook “een van de landen die het meeste risico lopen op een stijging van de zeespiegel.”

Taal voor genezing

Het behoud van deze talen is niet alleen belangrijk om enigszins een beeld te bewaren van het vermogen van het menselijk denken en ervaring, maar ook om het welzijn van de leden van deze taalgemeenschappen te behouden.

Studies hebben aangetoond dat de onderdrukking van inheemse taal in verband kan worden gebracht met diverse geestelijke gezondheidsproblemen, maar het omgekeerde kan ook waar zijn. Uit één daarvan bleek dat jongeren uit Amerikaans-Indiaanse groepen die hun moedertaal kunnen spreken, minder vaak alcohol of illegale stoffen in riskante hoeveelheden gebruiken en minder blootstaan aan geweld. Een ander onderzoek dat zich richt op de Aboriginal-talen in Brits-Columbia heeft ook een daling van zelfmoord bij jongeren van bijna 50% vastgesteld.

Taalherstel draagt bij tot een beter gevoel van saamhorigheid en culturele identiteit, en versterkt de onderlinge band en het welzijn van de gemeenschap, terwijl het ontbreken ervan inheemse volkeren belet hun culturele identiteit te bewaren. Dit laat hen over aan de dominante culturele en taalkundige identiteit in het land. Daarom is er behoefte aan digitale registratie van inheemse talen met het oog op documentatie, restauratie, promotie en onderwijs.

Herstelwerkzaamheden

In december 2022 kondigde de VN de lancering aan van hun Internationaal Decennium voor Inheemse Talen in een poging een antwoord te bieden op de crisis. Csaba Kőrösi, voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, drong er bij landen op aan om toegang te verlenen tot onderwijs in inheemse talen, en verklaarde dat het behoud van de talen van inheemse gemeenschappen “niet alleen belangrijk is voor hen, maar voor de totale mensheid.”

“Met elke inheemse taal die uitsterft, sterft ook het gedachtegoed, de cultuur, de traditie en de kennis die zij draagt,” zei hij. Een retoriek die aansluit bij Ken Hale, een Amerikaanse taalkundige en activist die het verlies van een taal ooit vergeleek met “het laten vallen van een bom op het Louvre.”

Sommige landen hebben dergelijke stappen al genomen. Nieuw-Zeeland is zo’n geval, zoals Oriini Kaipara, een omroepster, journalist en Māori tolk uitlegt. “Mijn generatie had het geluk in totale onderdompeling te worden opgevoed,” zegt ze, terwijl ze opmerkt dat taalverlies desondanks een bedreiging blijft. “Die generaties die moedertaalsprekers waren, hadden de gebruiken, het begrip en de inheemse kennis die door hun ouders was overgeleverd. En dat is verdwenen.”

Zij beschrijft de “unieke manier” waarop de Māori zich verbinden met hun omgeving, die tot uiting komt in hun taal. Een van de vele onvertaalbare Māori-woorden is bijvoorbeeld het woord matemateāone, dat “een diep, emotioneel, spiritueel en fysiek” verlangen naar de aarde uitdrukt. “In wezen betekent het dat ik erbij hoor,” zegt ze. “Mijn taal is een poort naar mijn wereld”, zoals voor veel inheemse gemeenschappen, en voor talen in het algemeen.

Trusted Translations mag dan niet direct betrokken zijn bij het tegengaan van klimaatverandering of het behoud van talen, als vertaalbureau is het nauw verbonden met de wereldwijde taalgemeenschap. Als zodanig zijn haar teams in staat hulpmiddelen te bieden, zoals lokalisatie, die kunnen helpen een brug te slaan tussen risicogemeenschappen en de rest van de wereld, zonder de integriteit van hun taalkundig erfgoed in gevaar te brengen.

Foto door Callum Parker op Unsplash