De Gevaren van AI-vertaling in situaties aangaande asielaanvragen

Vluchtelingen bevinden zich in een bijzonder precaire, frustrerende en angstaanjagende situatie. Ze zijn ontheemd van hun thuisland en worden gedwongen toegang tot een ander land te krijgen. Een land waarvan de eerste taal vaak van hun eigen moedertaal verschilt. Het is een situatie die de meeste mensen zich niet hoeven in te beelden. Deze levensveranderende gebeurtenis ligt volledig buiten de controle van vluchtelingen. En zo komt de recente trend voor sommige overheidsinstanties en organisaties om deze individuen in feite de toegang tot bekwame vertalers bij het invullen van cruciale documenten te ontzeggen – door hen in plaats daarvan aan de gebrekkige hulp van software voor automatische vertaling over te leveren – als een schok.

Hoewel automatische vertaling in het afgelopen decennium grote vooruitgang heeft geboekt, schiet het nog steeds tekort, en deze tekortkoming mag niet op de levensbedreigende situaties waarin vluchtelingen zich kunnen bevinden van toepassing zijn. De formulieren die asielzoekers moeten invullen vereisen nauwkeurigheid. En in dit geval moeten gekwalificeerde professionals die nauwkeurigheid waarborgen.

Vertalers en Vluchtelingen

In een aantal landen zal een vluchteling bij het aanvragen van asiel waarschijnlijk met deze omstandigheden geconfronteerd worden zonder noemenswaardige kennis van de taal van het land. Dit is te verwachten. Immers, dit was geen geplande reis. Vluchtelingen hebben hierin geen zeggenschap. Door met hensamen te werken, kunnen vertalers deze vluchtelingen door een complex immigratiesysteem begeleiden, waaronder het invullen van verschillende immigratieformulieren zoals de asielaanvragen.

Zonder deze ondersteuning is het moeilijk voor te stellen hoe een vluchteling goed kan begrijpen wat er van hen wordt gevraagd, laat staan hoe ze moeten reageren.

Uma Mirkhail, een crisisvertaler die samenwerkt met Respond Crisis Translation, vertelde aan Rest of the World over een situatie waarin een dergelijk gemis aan hulp catastrofale gevolgen had. In 2020 werkte Mirkhail met een Pashtu-sprekende vluchteling die vanuit Afghanistan naar de VS was gevlucht, maar wier asielaanvraag afgewezen werd op grond van het feit dat haar aanvraag verschilde van het oorspronkelijke antwoord tijdens het eerste interview.

De reden was eenvoudig: een geautomatiseerd vertaalhulpmiddel had de “ik”-voornaamwoorden in de verklaring van de vrouw veranderd in “wij”, wat een discrepantie veroorzaakte tussen haar eerste interview en wat er in haar asielaanvraag stond. Deze discrepantie was voldoende reden om de aanvraag af te wijzen.

Zoals Leila Lorenzo, beleidsdirecteur bij Respond Crisis Translation, in een interview met Rest of the World zei, zorgt de opkomst van automatische vertaling en apps er niet alleen voor dat vertalers hun banen verliezen, maar het brengt ook reeds onzekere asielzaken in gevaar.

In het VK bracht een uitgelekt document van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat in februari door The Guardianwerd blootgelegd, nieuwe plannen om de achterstand in asielclaims weg te werken aan het licht. Deze plannen omvatten een vragenlijst met meer dan 50 vragen die persoonlijke interviews onder de Streamlined Asylum Processing zouden vervangen. Het officiële advies voor degenen met beperkte kennis van het Engels: vraag familie, vrienden of gebruik “online vertaalhulpmiddelen.”

Zorgen voor de juiste ondersteuning

Door ervoor te zorgen dat asielzoekers een eerlijke kans krijgen, zijn zij van ondersteuning verzekerd. Echte ondersteuning in de vorm van vertaalexperts die de soort fouten kunnen vermijden die vertaalhulpmiddelen en software vaak maken. Overheden – of de opdrachtnemers die ze in dienst nemen – en hulporganisaties die met asielzoekers werken, kunnen niet blijven vertrouwen op inefficiënte technologie als zij die asielzoekers een eerlijke kans willen geven.

Natuurlijk blijven automatische vertaling en AI spannende ontwikkelingen, maar vertalen van de ene taal naar de andere, en weer terug, is een moeilijk proces. Het gaat veel verder dan het ene woord simpelweg door het andere vervangen. De volledige context van een zin kan de feitelijke betekenis van een woord beïnvloeden op manieren die technologie niet herkent, wat leidt tot eenvoudige fouten. Dit komt duidelijk naar voren in het geval dat door Mirkhail uiteengezet is. Een menselijke vertalerkan deze complexiteiten doorgronden. Hetzelfde geldt voor de complexiteiten die metaforen en idiomatische uitdrukkingen die in de persoonlijke verklaring van een vluchteling kunnen voorkomen met zich meebrengen.

Damian Harris-Hernandez, medeoprichter van het Refugee Translation Project, benadrukt deze problemen en wijst er ook op dat “de persoon misschien gewoon niet perfect kan schrijven.”

Twee van de meest gevraagde talen van het Refugee Translation Project’s zijn Dari en Pashtu. Talen die achterblijven bij meer gangbare talen zoals Engels als het gaat om hulpmiddelen bij automatische vertalingen. De reden voor deze vertraging is dat Engels of Mandarijn over het algemeen “hogere prioriteit” hebben.

Voor het welzijn van degenen die hun diensten nodig hebben, loont het zeker om vertalers in te huren. Ze kunnen ervoor zorgen dat individuele asielzoekers begrijpen wat ze communiceren, of het nu gaat om vragenlijsten, documenten of verklaringen. Trusted Translations biedt de diensten aan van taalprofessionals van over de hele wereld, die in een breed scala aan talen werkzaam zijn. Dit zijn cruciale diensten.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay