De Originele Steen van Rosetta

Als de meeste mensen aan de Rosetta Stone denken, denken ze aan het leerprogramma dat mensen een andere taal leert spreken.

De Rosetta Stone is genoemd naar een belangrijk stuk steen dat in 1799 werd ontdekt. Een ontdekking die ons in staat stelde Egyptische hiërogliefen te ontcijferen, een taal die aanvankelijk al meer dan 1500 jaar als uitgestorven werd beschouwd.

Napoleon en zijn Franse leger kregen de eer voor deze ontdekking. Als zij niet hadden geprobeerd de muren van het Oude Egypte te vernietigen, hadden zij misschien niet de Steen van Rosetta ontdekt, welke de ontcijferingscode is die de rijke geschiedenis van het Oude Egypte zou herstellen.

De steen gaf ons de sleutel die de betekenis zou kraken van de vreemde beelden en symbolen die neer staarden op de mannen die het observeerden en de mysteries van het verleden zou prijsgeven.

Een ontdekking die enkele van ’s werelds meest opmerkelijke beschavingen en heldendaden aan het licht brengt, zoals oorlog. Toen Napoleon relikwieën uit het Oude Egypte probeerde te vernietigen greep het Oude Egypte in om zich kenbaar te maken.

Geschiedenis en Oorsprong van de Steen van Rosetta

De Steen kreeg de naam Rosetta, vernoemd naar een fort aan de monding van de Nijl genaamd Fort Saint Julien, el-Rashid, wat vertaald Rosetta betekent.

In augustus 1799 zeilde Napoleon terug naar Frankrijk, zijn troepen achterlatend na een van zijn meest verpletterende nederlagen in Egypte door het Britse leger.

De Fransen gingen echter niet met lege handen naar huis. Zij hadden namelijk een artefact in hun bezit dat later zou worden beschouwd als een van de meest lucratieve en significante archeologische ontdekkingen in hun bezit.

De Steen van Rosetta

Hoewel bij de ontdekking van de Steen van Rosetta veel mensen waren betrokken, werd de eer gegeven aan een Franse officier in het leger van Napoleon, te weten Pierre François Xavier Bouchard.

In juli 1799 hield Bouchard toezicht op de afbraak van een oude muur toen de ontdekking werd gedaan. Velen zagen de waarde van de ontdekking niet in en sommigen overwogen zelfs de steen als afval weg te gooien.

Gelukkig zag Bouchard de belangrijkheid van deze steen in en hoewel hij er niet wijs uit kon worden, wist hij dat een deel van de steen in het Grieks geschreven was waardoor het iets was dat vertaald kon worden.

Een maand later, in augustus 1799, was de steen op weg naar Frankrijk om de geheimen van het Oude Egypte te onthullen, maar het zou nog 23 jaar duren voordat het ontcijferd werd.

Content van de Steen van Rosetta

Toen de steen in Frankrijk aankwam probeerden enkele van ’s werelds beste geleerden dit oude Egyptische artefact te ontcijferen.

De geleerden ontdekten twee andere talen die ook uit deze Egyptische hiërogliefen werden vertaald. Deze talen waren ook gegraveerd in de Steen van Rosetta. Deze twee andere talen waren Demotisch en Grieks.

Ze dachten dat als ze de Griekse taal konden vertalen, ze de betekenis van de hiërogliefen konden begrijpen. Helaas was het ontcijferen ervan niet zo makkelijk als ze aanvankelijk dachten. In de Griekse taal ontbrak een element dat veel in deze hiërogliefen werd gebruikt.

De steen zou pas op 17 september 1822 ontcijferd en begrepen worden door een Franse taalkundige, Jean-Francois Champollion.

Champollion ontdekte dat de beeldhiërogliefen zowel woorden als klanken voorstelden, iets wat geleerden tot dan toe over het hoofd hadden gezien.

Met deze ontdekking kon hij nu de Egyptische tekst op de Steen van Rosetta vertalen en de geheimen ontsluieren van een oude beschaving die aanvankelijk verloren was gegaan in de tijd.

Taalkundige betekenis van de Steen van Rosetta

Voordat de Steen van Rosetta in 1822 werd ontcijferd, was de betekenis van de vreemde afbeeldingen en symbolen die overal in Egypte piramiden en muren versierden, onbekend voor de mensheid. Zelfs de Egyptenaren konden de betekenis van deze symbolen niet begrijpen, waardoor de rijke cultuur en geschiedenis van het oude Egypte slechts een mysterie bleef.

Met een manier om nu hiërogliefen te ontcijferen hadden taalkundigen en geleerden voortaan een manier om andere Oudegyptische teksten te verklaren. Dit was een doorbraak in de onthulling van de mysteries van het Oude Egypte aan de hele wereld.

Wat wij nu van het Oude Egypte weten is pas mogelijk geworden door de ontdekking van de Steen van Rosetta.

Na de vertaling van de Steen van Rosetta waaruit bleek dat het om een Ptolemeïsch decreet ging, werd vastgesteld dat de priesters van Ptolemaeus V een koninklijke cultus waren. Met deze kennis konden geleerden de Steen van Rosetta terug dateren tot 196 V. Chr.

Leuke weetjes over de Steen van Rosetta

Het leger van Napoleon deed de ontdekking dankzij de Britten die hun schepen tot zinken brachten in een veldslag in 1798. Hierdoor strandde het Franse leger van Napoleon in Egypte waar het tot 1801 bleef.

De Steen van Rosetta werd voor het eerst ontdekt en ontcijferd door de Fransen. Sinds 1802 wordt het echter bewaard in het British Museum in Londen, Engeland.

Een ander leuk weetje over de Steen van Rosetta heeft te maken met de Franse geleerde Champollion. Hij viel flauw na een doorbraak waarbij bleek dat hiërogliefen elementen waren van een fonetische taal.

We might not be able to decipher hieroglyphics, but pretty much any other language translation need you may have, our multilanguage professional linguistic services can certainly tackle and excel at, helping your organization to bridge any communication objectives.