Machine vertaling en haar potentiële risico’s (deel 2)

In deel 1 onderzochten wij de riskante risico’s van het vertrouwen op machine vertaling. Maar is er een weg voorwaarts wanneer het gaat om effectief gebruik te maken van machinevertalingen? Veel bedrijven wenden zich immers tot machinevertalingen om zeer begrijpelijke redenen, zoals de wens om een krap budget te halen of als ze te maken krijgen met overweldigende hoeveelheden tekst die in korte tijd moeten worden vertaald.

Laten we hieronder eens kijken naar verschillende manieren om op een verantwoorde manier met machinevertaling om te gaan, terwijl u fouten minimaliseert en de nauwkeurigheid niet opoffert.

Wanneer een machinevertaling gebruiken?

Zoals besproken in de vorige blogpost, is machinevertaling niet aan te bevelen voor omgevingen waar veel op het spel staat, zoals ziekenhuizen, rechtszalen, of alles wat te maken heeft met gespannen internationale politiek. Machinevertaling worstelt doorgaans ook met minder algemeen gesproken talen.

Het onvermogen van software om de nuances van toon, cultuur, humor, en spreektaal te bevatten betekent dat machinevertaling niet ideaal is voor industrieën zoals reclame of marketing, die volgestopt zijn met slogans, slang, en kwinkslagen. MT kan daarentegen het meest geschikt zijn voor het vertalen van grote hoeveelheden technische documenten of wanneer snelheid, en niet het publiek, prioriteit heeft. Machinevertaling kan bijvoorbeeld helpen bij technische handleidingen, interne communicatie of teksten met een korte looptijd en een relatief kleine impact, zoals online product recensies.

Duidelijk beleid ontwikkelen voor het gebruik van machinevertaling

Het is niet alleen een kwestie van wanneer machinevertaling te gebruiken, maar een kwestie van hoe.

Eerst en vooral is het essentieel een transparant beleid uit te stippelen voor de selectie en het gebruik van machinevertaalsoftware. Hoewel er veel vertaalapplicaties op de markt zijn, zijn er weinig tot geen richtlijnen voor consumenten om te beoordelen of een bepaalde software voldoet aan de beweringen over accurate vertalingen. Het resultaat is dat organisaties die eigenlijk niet afhankelijk zouden moeten zijn van MT, zoals wetshandhavers of grensbewakers, apparaatjes gebruiken die niet grondig zijn onderzocht.

De deskundigen van de industrie hebben voorgesteld dat meer onderwijs over machinevertaling noodzakelijk is, niet alleen voor bedrijven maar voor regelmatige gebruikers. Onderzoeksgroepen zoals het Machine Translation Literacy project van de Universiteit van Ottawa bijvoorbeeld, proberen het publiek te informeren over wat MT-software wel en niet voor hen kan betekenen. Vertalers hebben ook een soort internationale evaluatieraad voorgesteld om te helpen de kwaliteit van machinevertaalsoftware te beoordelen, vergelijkbaar met de ISO die professionele vertalers en tolken certificeert.

Menselijke input is een noodzakelijke aanvulling

Al met al komt de beste methode voor het gebruik van machinevertaling uiteindelijk terug bij menselijke vertalers, in het bijzonder bij menselijke post-editing van machinevertalingen.

Bij post-editing beginnen menselijke deskundigen met vertalingen die oorspronkelijk door software zijn gegenereerd. De post-editor vergelijkt elk segment van de MT-uitvoer met de brontekst en gebruikt zijn taalkundige expertise om de kwaliteit van het resultaat te beoordelen. Resultaat van slechte kwaliteit kan worden geschrapt en door de post-editor opnieuw worden vertaald; aanvaardbaar resultaat kan blijven staan, maar verder worden verbeterd wat betreft grammatica, stijl en nauwkeurigheid. In het algemeen leveren menselijke post-editors ‘de puntjes op de i’, die een onhandige, foutieve machine vertaling kunnen veranderen in een tekst die soepel en natuurlijk overkomt.

Een ander belangrijk element van menselijke post-editing is ook dat de input van post-editors het machine vertaalproces voor de toekomst helpt verbeteren. Neurale netwerken leren terwijl ze groeien, dus de input van een post-editor kan de basis leggen voor betere vertalingen in de toekomst.

Hoe kunt u dus de gevaren van machine vertaling vermijden?

Wees ervan bewust dat machine vertaling niet de juiste toepassing is voor kritieke situaties, en wees bereid om in plaats daarvan de deskundigheid van menselijke vertalers en tolken te zoeken. Als u dan toch machine vertaling moet gebruiken, neem dan contact op met een professioneel vertaalbedrijf zoals Trusted Translations voor advies over welke MT-software voor u het meest geschikt is evenals voor een reeks post-editing diensten.