Alles over de Afrikaanse taal

Je hebt misschien al monumenten gezien die beroemde gebeurtenissen, wereldberoemdheden of zelfs dieren eren, maar heb je ooit een monument gezien dat gewijd is aan een taal?

Opgezet in Zuid-Afrika eert hetAfrikaans Taalmonument de complexe geschiedenis en het voortbestaan van de Afrikaanse taal. In deze blogpost gaan we dieper in op de oorsprong van het Afrikaans, het gebruik ervan over de hele wereld en de relatie met het Nederlands.

Geschiedenis en oorsprong van het Afrikaans

Afrikaans, afgeleid van het Nederlandse woord voor “Afrikaans”, is een West-Germaanse taal die ontstond aan het eind van de 17e eeuw. De taal, die ooit “Kaaps-Nederlands” werd genoemd, ontwikkelde zich uit een Nederlandse volkstaal die werd gesproken door kolonisten in de kolonie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die een groot deel van zuidelijk Afrika koloniseerden. Hier vermengden kolonisten van Nederlandse, Duitse en Franse afkomst zich met Inheemse bevolkingsgroepen, vooral de Khoisan, en met tot slaaf gemaakte Afrikanen en Aziaten. Dit diverse taalcontact zorgde ervoor dat het Afrikaans zich ontwikkelde tot zijn eigen unieke taal, die bleef groeien en veranderen tijdens de 18e eeuw.

In 1925 erkende de Zuid-Afrikaanse regering het Afrikaans als taal, in plaats van als een dialect van het Nederlands, en benoemde het tot een officiële taal van Zuid-Afrika. Het Afrikaans werd tijdens het apartheidstijdperk (1948-1994) naast het Engels als officiële taal gebruikt. In 1994 kregen Engels en Afrikaans samen met negen Afrikaanse talen een gelijke status als officiële talen, als onderdeel van een poging om de apartheid achter zich te laten en meertaligheid aan te moedigen.

Afrikaans in de wereld vandaag

Hoewel het Afrikaans erkend is als officiële taal, heeft het geen onomstreden geschiedenis. Vandaag de dag beschouwen veel zwarte Zuid-Afrikanen het Afrikaans als een taal van onderdrukking, omdat het werd opgelegd in scholen die alleen voor blanken waren en door andere instellingen, zoals wetshandhavers, werd gebruikt om het gewelddadig racistische systeem van apartheid in stand te houden.

De omstreden geschiedenis van het Afrikaans heeft de vrees doen ontstaan dat de taal dreigt uit te sterven. Toch suggereren cijfers dat het Afrikaans zeker niet aan het verdwijnen is. Het wordt gesproken door ongeveer 7 miljoen mensen in Zuid-Afrika, ongeveer 13,5% van de bevolking, en door ongeveer 200.000 mensen in Namibië. Wereldwijd zijn er ongeveer 8,3 miljoen Afrikaans sprekenden, waaronder grote gemeenschappen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Is Afrikaans hetzelfde als Nederlands?

Afrikaans en Nederlands liggen dicht genoeg bij elkaar om wederzijds verstaanbare talen te zijn, vooral wanneer ze geschreven worden, maar er zijn opmerkelijke verschillen tussen de twee, er wordt zelfs gezegd dat het voor Nederlandstaligen makkelijker is om Afrikaans te begrijpen dan andersom.

Hoewel er fonetische en spellingverschillen zijn tussen de twee talen, is de kloof het duidelijkst als het gaat om grammatica. Het Afrikaans gebruikt bijvoorbeeld een vereenvoudigde versie van bepaalde Nederlandse grammaticale kenmerken, waarbij grammaticale geslachten en veel van de vormen van werkwoord-tijden worden afgeschaft, er is bijna geen gebruik van de eenvoudige verleden tijd in het Afrikaans. Het Afrikaans is ook uniek in het gebruik van dubbel negatief, wat heel ongewoon is in het standaard Nederlands.

Tot slot, hoewel de talen een aantal verwantschappen delen, hebben ze ook een aantal “valse verwanten”. In het Nederlands bijvoorbeeld, betekent het woord eventueel “mogelijk”, maar in het Afrikaans wordt het vaak vertaald als eventueel of uiteindelijk. Dit is een perfecte herinnering dat wanneer je te maken hebt met talen die dicht bij elkaar liggen, maar zeker niet identiek zijn, een professionele vertaler kan helpen om onhandige fouten of politieke en culturele misstappen te voorkomen.

Foto door Taryn Elliott