Eén stad, vijf officiële talen

Diep in het hart van het Amazoneregenwoud is een enorme gemeente (ongeveer zo groot als Tennessee) bezig een unieke taalkundige erfenis te creëren: het heeft vijf officiële talen!

São Gabriel da Cachoeira grenst aan Venezuela en Colombia en telt minder dan 50.000 inwoners. Ongeveer 80% van de inwoners is Inheems, met 23 van de meer dan 300 etnische groepen in Brazilië die in deze gemeente wonen.

Eén stad, vele etniciteiten

Naast het officiële Portugees van Brazilië heeft de gemeente São Gabriel da Cachoeira sinds 2002 Nheengatu, Baniwa en Tukano erkend als mede-officiële talen. Ze worden allemaal gesproken in 750 nabijgelegen gemeenschappen, samen met het Yanomamo, dat in 2017 aan de officiële lijst werd toegevoegd.

Hoewel grotendeels onbekend bij de buitenwereld, is hun bereik internationaal:

  • Nheengatu (14.000 sprekers) is een Tupi-dialect dat door de koloniserende Jezuïeten werd gebruikt als lingua franca voor de communicatie met inheemse volkeren in heel Amazonia.
  • Baniwa (6.000 sprekers) is een Arawakan-dialect dat nauw verwant is aan Curripaco en Carutana, waarmee gemeenschappen in Brazilië, Venezuela en Colombia verbonden zijn.
  • Tukano (4.600 sprekers) is een isolaat dat gesproken wordt in twee regio’s van westelijk Amazonegebied, die Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru omvatten.
  • Het Yanomamo (20.000 sprekers) is een geïsoleerde taal, gesproken door grotendeels eentalige Yanomami-gemeenschappen langs de Amazonerivier in Noord-Brazilië en de Orinoco rivier in Zuid-Venezuela.

Opmerking: Het geschatte aantal sprekers kan tijdens de COVID-19-pandemie zijn gedaald; er zijn geen bijgewerkte statistieken beschikbaar.

Echo’s van Europa

Door deze veelomvattende wetgeving blijven ook enkele bijna uitgestorven Europese talen behouden. In Zuid-Brazilië zijn negen Europese talen officieel gemaakt in gemeenten die door Europese immigranten zijn bezocht, met name aan het eind van de XIXe en het begin van de XXe eeuw.

Met eeuwen van armoede en vervolging, culminerend in een paar wereldoorlogen, stroomden golven immigranten gestaag over de Atlantische Oceaan, op zoek naar een beter leven in de Nieuwe Wereld. Velen pasten zich aan en gingen op in de gewone samenleving, terwijl anderen zich liever in enclaves aan hun voorouderlijke gewoonten (en talen) hielden.

Sommige van deze talen, zoals het Pommers (Duitsland en Polen), het Taliaans (een Venetiaans dialect) en het Hunsrik (een Duits dialect dat alleen in het zuiden van Brazilië, Argentinië en Paraguay wordt gesproken) zijn nu uitgestorven in Europa.

Taal als wapen voor sociale gelijkheid

Ondanks beperkte financiering en politieke steun keert het tij. Er zijn tekenen van betere tijden voor de Inheemse gemeenschappen in Brazilië en hun talen.

Een van deze voorbodes is het pas opgerichte Braziliaanse ministerie voor de Inheemse Volkeren, onder leiding van minister Sônia Sousa Silva Santos, die meestal wordt genoemd naar haar inheemse origine: Sonia Guajajara. Ze werd door het tijdschrift Time genoemd als een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld in 2022.

Politiek versus Mensen

Misschien aangespoord door de rijke lappendeken geschiedenis van Brazilië, is dit innovatieve concept van taalwetgeving op gemeentelijk niveau bedoeld om de culturele identiteit van specifieke gemeenschappen te behouden. Het is ook bedoeld om de sociale mobiliteit te bevorderen, met behoud van minderheidstalen.

Deze Inheemse talen worden zichtbaarder, omdat scholen nu verplicht zijn minstens één ervan te onderwijzen. Lokale notarissen moeten ook medewerkers hebben die tweetalig zijn, om de Inheemse bevolking die hun registratiediensten nodig heeft bij te staan. Dit wordt verzekerd door een Panel van Toezicht voor Inheemse Rechten dat is opgericht door de staatsrechtbanken van Amazonas.

Voor de Inheemse gemeenschappen in het Amazonegebied is het van vitaal belang dat zij toegang hebben tot documentatie en registratiekantoren. Het eigendom van grote stukken land (en hun rijke natuurlijke hulpbronnen) wordt vaak hevig betwist, met dodelijke gevolgen voor zelfs onschuldige omstanders, zoals de Inheemse journalist Bruno Pereira en de journalist Dom Phillips.

 Arrows tegen AK47s

De agro-industrie is een meedogenloze machtspositie in deze regio die bijna een kwart van het Braziliaanse BBP genereert, met meer dan vijftig miljoen stuks vee in het Amazonegebied. Een andere snode speler in de regio is de illegale mijnbouw, die de rivieren vervuilt met kwik door het zoeken naar goud, terwijl door ontbossing eeuwenoude bomen worden gekapt om grasland vrij te maken, en door illegale verbranding plaats wordt gemaakt voor enorme monocultuur plantages.

Daarom is het zo belangrijk dat instituten op alle niveaus diensten gaan aanbieden aan lokale gemeenschappen in hun eigen dialect. Hun talen zijn de ruggengraat van deze bedreigde gemeenschappen (vaak met beperkte kennis van het Portugees), die op hun beurt de bewakers zijn van hun thuis in het regenwoud.

Bescherming van de beschermers

Meer dan tien miljoen jaar oud en ooit de thuisbasis van 390 miljard bomen, is dit uitgestrekte rivierbekken een ongeëvenaard heiligdom voor de biodiversiteit in een groot deel van Zuid-Amerika. Al deze negatieve factoren duwen het Amazonewoud echter naar het “point of no return”, het omslagpunt voor de opwarming van de aarde.

Hoewel Trusted Translations niet rechtstreeks betrokken is bij het behoud van Inheemse culturen, is het zich terdege bewust van het belang van deze oude talen. Het hooggekwalificeerde personeel werkt dagelijks met geavanceerde hulpmiddelen (zoals lokalisatie) die internetgebruikers aanmoedigen om te kiezen voor hun moedertaal, in plaats van automatisch te kiezen voor Portugees online. Want het vergeten van dit onschatbare taalkundig erfgoed zou een onherstelbaar verlies zijn voor de hele wereld.

Afbeelding door Hans Schwarzkopf van Pixabay