Wanneer slechte vertalingen een democratische uitoefening bederven

Met ongeveer een op de vier kiezers die zichzelf identificeren als Hispanic, is het onwaarschijnlijk dat in Broward County in Florida, officiële Engelse documenten, zoals stembiljetten, slecht vertaald worden in het Spaans. In de meest uiteenlopende gemeenschappen kunnen echter fouten worden gemaakt, zelfs in gemeenschappen die in theorie zouden moeten beschikken over onmiddellijk beschikbare taalkundige hulpmiddelen, variërend van ongeschoolde amateurs tot gekwalificeerde professionele vertalers.

Werden goede bedoelingen ondermijnd door slechte vertalingen?

Met 271.517 leerlingen stond het Broward County schooldistrict te popelen om de lonen van de leerkrachten te verhogen en meer schoolbeveiligers in dienst te nemen. Zij wilde ook de programma’s voor geestelijke gezondheidszorg en bijlessen voor leerlingen van K-12, van 2023 tot 2027 uitbreiden.

Daartoe heeft zij de kiezers op democratische wijze gevraagd zich uit te spreken over een vierjarige verhoging van de onroerendgoedbelasting. Deze verhoogde inkomstenstroom zou de naleving van het initiatief Secure the Next Generation Renewal financieren.

Lastige technische termen vereisen getrainde vertalers

In zeer gespecialiseerde bewoordingen werd in dit referendum een verhoging van de huidige halve ‘mill’ tot een hele ‘mill’ over een periode van vier jaar voorgesteld. In de Spaanse versie van dit referendum werd het woord mill echter verkeerd vertaald als miljoen.

En daar is het probleem ontstaan. In financiële termen schetste het Engelse stembiljet een voornemen om de onroerendgoedbelasting te verhogen van ongeveer $50 tot $100 voor elke $100.000 van de waarde van het huis, miljoenen minder dan het opzienbarende “miljoen” dat in het Spaanse stembiljet werd genoemd.

Tweetalige inwoner met scherpe blik ziet een vertaalprobleem

Pas toen een in Argentinië geboren inwoner contact opnam met de South Florida Sun Sentinel over deze discrepantie, werden alle Engelse en Spaanse stembiljetten gecontroleerd. Toen werd het snel duidelijk dat dit een groot probleem was.

Er werden nog twee andere ernstige fouten aangetroffen: ‘essentiële instructie’ werd verkeerd vertaald als ‘essentiële uitgaven’, terwijl de Spaanse uitdrukking die werd gebruikt om schoolwachters te beschrijven niet aangaf dat zij gespecialiseerde rechtshandhavers zijn. In plaats daarvan werden zij gekenmerkt als administratief personeel.

Met zeer specifieke definities worden deze twee technische zinnen gewoonlijk als volgt vertaald:

  • Een millage (of mill) tarief is de term die in sommige staten wordt gebruikt om de verschuldigde onroerendgoedbelasting te berekenen. Een mill is een duizendste van één dollar; in termen van onroerendgoedbelasting is het gelijk aan $1,00 belasting voor elke $1.000 aan aanslag. In het Spaans wordt dit meestal vertaald als tasa de amillaramiento.
  • Een Schoolwachter (SRO) is een beëdigde politieagent die voltijds op een school werkt en een gespecialiseerde opleiding krijgt voor de omgang met docenten, studenten en administratief personeel, om een veilige en positieve omgeving voor studenten te garanderen. Een snelle zoektocht op het internet leverde bijna een dozijn varianten op die op officiële websites worden gebruikt, met als meest beschrijvende wellicht Agente Profesional de Seguridad Escolar.

Schade beperken door snelle aanpassing

Het spreekt vanzelf dat deze sprong in belastingplicht van invloed zou zijn op de manier waarop veel inwoners over dit referendum zouden hebben gestemd. Het lijdt weinig twijfel dat het bedrag van de belastingverhoging het stemgedrag van veel Spaanstalige kiezers zou hebben beïnvloed.

Met reeds meer dan 64.000 stembiljetten per post te hebben ontvangen en het vroegtijdig stemmen dat een paar dagen later begon, moest het schooldistrict snel handelen. Er is een nieuwe vertaling gemaakt en naar de Broward County Verkiezingstoezichthouder gestuurd.

Het werd op een opvallende plek opgehangen in alle stemlokalen, stond ook op de website van het Kiesbureau en werd verspreid via alle distributiekanalen, zodat het Spaanstalige publiek net op tijd op de hoogte was van deze veranderingen.

Spaans en zijn vele varianten omvatten nu ook een Amerikaanse Versie

Aangezien meer dan 70% van de Latijnse gezinnen thuis Spaans blijft spreken, hebben immigranten van de tweede en derde generatie hun eigen Amerikaanse smeltkroesvariant ontwikkeld. Naast de levendige inbreng uit heel Latijns-Amerika, wordt het Amerikaans- Spaans ook gevormd door het nauwe contact met het Engels, waarmee een gemeenschappelijke cultuur wordt gedeeld.

In feite zijn er nu meer Spaanstaligen in de VS dan in Spanje zelf, wat stilletjes wordt erkend door het feit dat het Amerikaans- Spaans nu een variant is met een spellingscontrole in MS Office. Dit betekent dat een zeer gevoelig oor nodig is bij het vertalen van het Engels naar het Spaans voor een publiek in de VS, vooral voor belangrijke kwesties met consequenties op lange termijn.

Gelukkig einde voor Broward County scholen

Dit verhaal eindigt met een vrolijke noot: ongeacht de talen die zij spreken, hebben de kiezers in Broward County JAen SI gezegd tegen dit voorgestelde ‘één mill’-tarief. De gemiddelde appartementseigenaar zal nu ongeveer $15 per maand betalen, en $26 voor mensen die in een huis wonen, waarmee een verhoging van de middelen wordt bekostigd die bestemd is voor het werven en behouden van leraren en voor veiliger scholen voor iedereen.

De moraal van het verhaal: Als we de mogelijke negatieve en positieve resultaten tegen elkaar afwegen, is het altijd slimmer om een gerenommeerd bureau als Trusted Translations in de arm te nemen, die alleen met ervaren vertalers werkt en elke tekst door een kwaliteitsbeoordelingssysteem haalt. Dat komt omdat goedkoop zijn vaak duurkoop is:  “Lo barato sale caro”, zoals ze in het Spaans zeggen …

Foto door Edmond Dantès